EU lideri jednoglasno podržali ugovor o Brexitu

EU lideri jednoglasno podržali ugovor o Brexitu

Specijalno evropsko veće (Član 50) usvojilo zaključke o Brexitu potvrđuje Sporazum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske iz Evropske unije.

  1. Evropski savet potvrđuje Sporazum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske iz Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju. Na osnovu toga, Evropski savet poziva Komisiju, Evropski parlament i Savet da preduzmu neophodne korake kako bi se obezbedilo da sporazum može stupiti na snagu 1. novembra 2019. godine, te kako bi se obezbedilo uredno povlačenje.
  2. Evropski savet odobrava političku deklaraciju kojom se postavlja okvir za budući odnos između Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Evropski savet ponavlja odlučnost Unije da u budućnosti bude što bliže partnerstvu sa Ujedinjenim Kraljevstvom, u skladu s Političkom deklaracijom. Pristup Unije i dalje će biti definisan ukupnim stavovima i principima utvrđenim u ranije dogovorenim smernicama Evropskog saveta, kao i u izjavama i deklaracijama, posebno onim od 25. novembra 2018. Evropski savet će trajno biti zaokupljeno tim pitanjem.
  3. Evropski savet ponavlja zahvalnost Michelu Barnieru za neumorne napore kao glavnog pregovarača Unije i za njegov doprinos održavanju jedinstva među državama članicama EU27 tokom pregovora o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije./ibna