EU podržava BiH u sprečavanju pranja novca

EU podržava BiH u sprečavanju pranja novca

Uz podršku Evropske unije, trogodišnji projekat vredan 2 miliona eura, unapredio je i ojačao kapacitete ključnih aktera uključenih u borbu protiv pranja novca u Bosni i Hercegovini. Državna agencija za istrage i zaštitu je opremljena novim analitičkim programima i kompjuterskim sistemom za sprečavanje pranja novca, a pripremljen je i nacrt plana za razvoj kapaciteta  Finansijsko-obavještajnog odelenja.

Konferencija u Sarajevu prvi put je okupila više od 50 predstavnika svih agencija i institucija uključenih u borbu protiv pranja novca, u cilju podizanja svesti o značaju saradnje svih uključenih aktera i upoznavanja sa opsegom problema.

“Evropska unija pruža kontinuiranu podršku BiH u njenim naporima na jačanju vladavine prava.  Ovim projektom želimo podići kompetencije institucija BiH za borbu protiv pranja novca na nivo koji se traži za pristupanje EU,” rekao je Richard Máša, šef Kooperacija Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Máša je dodao da je projekat ambiciozan i susreće se s mnogim izazovima, a istovremeno zahteva kontinuiranu predanost, vlasništvo nad procesom, blisku saradnju i koordinaciju svih korisnika, na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. On je istakao da su relevantne institucije dužne objasniti javnosti neophodna pravna prilagođavanja i naglasiti značaj oduzimanja nelegalno stečene imovine, što postaje glavni cilj krivičnog gonjenja u sankcioniranju zločina ove vrste.

Projekat je predstavio najbolje prakse zemalja članica Evropske unije i koristio ih u pripremi izveštaja za procenu rizika te akcioni plan koji je izrađen na osnovu ključnih identifikovanih nedostataka sistema Bosne i Hercegovine. Najznačajnija dostignuća projekta su izrada nacrta novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kreiranje registra bankovnih računa i uspostavljanje kancelarije za oduzimanje nelegalno stečene imovine.