EU pozdravlja kontinuirano prisustvo EUFOR operacije Altea u Bosni i Hercegovini

EU pozdravlja kontinuirano prisustvo EUFOR operacije Altea u Bosni i Hercegovini

Savet ponovo naglašava nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države. Uzimajući u obzir da od opštih izbora prošle godine nisu formirane institucije vlasti na državnom i nivou Federacije BiH, Savet ponavlja svoj poziv BiH da nastavi sa formiranjem institucija vlasti i počne da, bez daljeg odlaganja, radi u interesu svih građana. Savet podseća da je efektivna implementacija reformi neophodan uslov za napredak na EU putu. Pored toga Savet se poziva na svoje zaključke iz juna ove godine, koji su uzeli na znanje mišljenje Komisije.

Savet pozdravlja kontinuirano prisustvo Operacije Altea, koja je u nastavku Strateškog plana za period 2017-2019 refokusirana u svom mandatu i preuzima kolektivnu obuku kao zadatak Operacije. U ovom kontekstu, kao deo opšte strategije EU za BiH, Savet potvrđuje spremnost EU da u ovoj fazi nastavi sa izvršnim mandatom Operacije Altea kako bi pomogla vlastima u BiH da održe bezbedno okruženje, pod obnovljenim mandatom UN.

Savet očekuje prezentaciju novog Strateškog plana 2021. godine, koji će biti osnova za diskusiju država članica o opcijama i zadacima EUFOR-a u budućim operacijama, imajući na umu potrebu da se pomogne BiH napredak u njenom procesu integracije u EU, a uzimajući u obzir bezbednosnu situaciju na terenu.

Savet prepoznaje važnost nastavka koordinacije EUFOR Altea sa drugim međunarodnim akterima na terenu.

EU nastavlja istovremeno da urgira kod vlasti u BiH da, uz podršku međunarodne zajednice, ubrzaju napore za skladištenje viška municije, oružja i eksploziva, kao i deminiranje./ibna