EU preduzima brzu akciju da omogući isplatu novca za ublažavanje efekata COVID-19 pandemije

EU preduzima brzu akciju da omogući isplatu novca za ublažavanje efekata COVID-19 pandemije

Evropski Savet je danas usvojio dva zakonska akta za brzo oslobađanje finansiranja iz budžeta EU za rešavanje krize COVID-19. Jedan od akata menja pravila strukturalnih i investicionih fondova, a drugi proširuje delokrug Fonda solidarnosti EU.

Inicijativa za realizaciju odgovora na koronavirus će omogućiti da se državama članicama isplati 37 milijardi evra novca za jačanje zdravstvenih sistema, kao i podršku malim i srednjim preduzećima, kratkoročne radne šeme i usluge u zajednici.

Od ukupnog broja, oko osam milijardi evra će doći iz neiskorištenog finansiranja u 2019. godini iz strukturnih fondova. Nova mera omogućava državama članicama da troše neiskorišteni novac kako bi ublažili uticaj pandemije, umesto da je vrate u budžet EU. Još 29 milijardi evra biće ranije isplaćeno iz izdvajanja koja bi trebalo da stignu kasnije ove godine.

Rashodi će biti pokriveni od 1. februara 2020. za  troškove koji su već nastali u naporima za spas života i zaštitu građana.

Države članice će takođe imati veću fleksibilnost za izvršavanje transfera između programa kohezijske politike kako bi preusmerili resurse tamo gde su im najpotrebniji.

Savet je takođe izmenio obim Fonda solidarnosti sa EU da bi uz prirodne katastrofe uključio i vanredne situacije u javnom zdravstvu. Ovo će pomoći državama članicama i zemljama pristupnicama da ispune trenutne potrebe ljudi tokom pandemije koronavirusa.

Sledeći koraci

S obzirom na hitnost situacije, oba zakonodavna akta biće objavljena u Službenom listu Evropske unije 31. marta i stupit će na snagu 1. aprila 2020./ibna