EU: Vraćanja izbeglica i nasilje na granicama moraju prestati

EU: Vraćanja izbeglica i nasilje na granicama moraju prestati

Pismo koje je danas objavila komesar Saveta Evrope za ljudska prava, Dunja Mijatović, šamar je rukovodstvima država članica EU, upirući prst protiv država poput Italije, Grčke i drugih, ali bez imenovanja, koji su pribegavali pritiscima i nasilju na svojim granicama.

„Svetski dan izbeglica 20. juna ukazaće na teškoće koje izbeglice trpe. Odajem počast upornosti izbeglica i ponavljam poziv da ih zaštitimo i podržimo njihova prava”, izjavila je danas komesar Saveta Evrope za ljudska prava uoči Svetskog dana izbeglica. „Suviše često izbeglice namerno podnose dodatne teškoće mnogim državama kojima se obraćaju radi zaštite, uključujući i Evropu. Ovo je nehumano i mora prestati.

Vlade bi trebalo da počnu sa rešavanjem najgrubljih kršenja prava izbeglica.Vraćanja sa granice je takav slučaj. Ona postaju normalna i sprovode se na sve silovitiji način širom Evrope. Nelegalna praksa vraćanja izbeglica ne oduzima samo pravo i mogućnost da traže azil. Takođe izjeda temelje međunarodnog zakona o ljudskim pravima koji štiti izbeglice.

Evropske vlade prečesto opravdavaju nasilja vraćanja apelujući na zajednički interes za „zaštitu evropskih granica“. Nije retkost da ostale vlade ćute kada se pojave verodostojni dokazi o sprečavanju ulaska. Što je još gore, neki vladini službenici opraštaju ili čak hvale oštre mere kontrole granice koje koriste njihove kolege u drugim zemljama. Na ovaj način, evropske vlade legitimišu akcije koje ne samo da narušavaju ljudska prava i dostojanstvo ljudi kojima je ulazak sprečen, već i potkopavaju vrednosti i principe na kojima se gradi Evropa.

Vraćanje izbeglica i nasilje na granici ne ugrožavaju samo prava izbeglica i migranata, već i prava građana evropskih država. Kada se protivzakonita i nasilna akcija policije ili drugih agencija za sprovođenje zakona mogu odvijati nekažnjeno, njihova odgovornost je narušena i zaštita svih građana može biti ugrožena. Nekažnjavanje nelegalnih policijskih akcija zaista negira princip jednakih prava i dostojanstva za sve, i podriva poverenje javnosti u državne institucije.

Stoga pozivam sve države članice Saveta Evrope da se pridržavaju svojih obaveza prema izbeglicama zaustavljanjem ovih dešavanja i graničnog nasilja na sopstvenim teritorijama i da se međusobno prozivaju na odgovornost za neuspeh u zaštiti izbeglica i njihovih prava. Takođe pozivam države članice da osiguraju da njihove nacionalne institucije za ljudska prava imaju sposobnost da prate i izveštavaju o situaciji sa izbeglicama i migranatima na granicama, i pozivam ih da primene preporuke takvih institucija. Takođe je od presudne važnosti da se sprovedu efikasne istrage svih navoda o nasilnim ili rasističkim incidentima na granicama, posebno kada su uključene snage za sprovođenje zakona.

Zaštita ljudskih prava i dostojanstva izbeglica nije opcija, već moralna i zakonska obaveza koju sve zemlje članice moraju da poštuju.“ / ibna