EU: Zaključci o spoljnim odnosima u vezi sa Istočnim Mediteranom

EU: Zaključci o spoljnim odnosima u vezi sa Istočnim Mediteranom

EU ima strateški interes za stabilno i bezbedno okruženje na Istočnom Mediteranu i za razvoj kooperativnog i obostrano korisnog odnosa sa Turskom. Vođenje dijaloga u dobroj veri i uzdržavanje od jednostranih radnji koje su u suprotnosti sa interesima EU te krše međunarodno pravo i suverena prava država članica EU apsolutni su uslovi u tom pogledu. Sve razlike moraju se rešiti mirnim dijalogom i u skladu sa međunarodnim pravom. U tom kontekstu, Evropski savet ponavlja svoju punu solidarnost sa Grčkom i Kiprom, čiji se suverenitet i suverena prava moraju poštovati.

EU pozdravlja nedavne korake za izgradnju poverenja Grčke i Turske, kao i najavu da će nastaviti svoje direktne pripremne razgovore s ciljem razgraničenja kontinentalnog pojasa i ekskluzivnih ekonomskih zona dve zemlje. Te napore treba održati i proširiti.

Istovremeno, Evropski savet najoštrije osuđuje kršenje suverenih prava Republike Kipar koje mora prestati. Evropski savet poziva Tursku da se uzdrži od sličnih akcija u budućnosti, koje krše međunarodno pravo. Evropski savet podvlači da bi se razgraničenjem kontinentalnog pojasa i ekskluzivnih ekonomskih zona trebalo baviti kroz dijalog i pregovore u dobroj veri, uz puno poštovanje međunarodnog prava, i poziva Tursku da prihvati poziv Kipra da se uključi u dijalog sa ciljem rešavanja pomorskih sporova između Turske i Kipra.

Evropski savet podržava brzi nastavak pregovora, pod pokroviteljstvom UN-a, i ostaje u potpunosti posvećen sveobuhvatnom rešavanju kiparskog problema u okviru UN-a i u skladu sa relevantnim rezolucijama SBUN, uključujući rezolucije SBUN 550 i 789, i u skladu sa principima na kojima je zasnovana EU. Isto očekuje i od Turske. EU je spremna da igra aktivnu ulogu u podršci pregovorima, uključujući imenovanjem, nakon nastavka, predstavnika u Misiji UN.

Pod uslovom da se nastave konstruktivni napori da se zaustave ilegalne aktivnosti u odnosu na Grčku i Kipar, Evropski savet se složio da pokrene pozitivnu političku agendu EU-Turska sa posebnim naglaskom na modernizaciju Carinske unije i olakšavanje trgovine, kontakte između ljudi, dijaloge na visokom nivou, nastavak saradnje po pitanjima migracija, u skladu sa Izjavom EU-Turska iz 2016. godine. Evropski savet poziva svog predsednika, u saradnji sa predsednikom Komisije i uz podršku visokog predstavnika, da razvije predlog za ponovno aktiviranje agende EU i Turske u tom smislu.

Podsećajući i potvrđujući, između ostalog, svoje prethodne zaključke o Turskoj iz oktobra 2019. godine, u slučaju ponovnih jednostranih akcija ili provokacija koje krše međunarodno pravo, EU će koristiti sve instrumente i opcije koje joj stoje na raspolaganju, uključujući i one koje su u skladu sa članom 29. UEU i članom 215 UFEU, radi odbrane svojih interesa i interesa svojih država članica.

Evropski savet će nastaviti da pažljivo prati razvoj događaja i ponovo će raspravljati u skladu sa tim i donositi odluke prema potrebi najkasnije na svom decembarskom sastanku.

Konačno, Evropski savet poziva na Multilateralnu konferenciju o Istočnom Mediteranu i poziva visokog predstavnika da se uključi u razgovore o njegovoj organizaciji. Sa svim uključenim stranama moraće se dogovoriti modaliteti poput učešća, obima i rokova. Konferencija bi se mogla baviti pitanjima o kojima su potrebna multilateralna rešenja, uključujući i pomorska razgraničenja, bezbednost, energija, migracije i ekonomske saradnje./ IBNA