EU zaključila ugovore o saradnji Frontex-a sa Srbijom i Crnom Gorom o

EU zaključila ugovore o saradnji Frontex-a sa Srbijom i Crnom Gorom o

Savet je danas usvojio dve odluke o zaključivanju sporazuma sa Crnom Gorom i Srbijom o saradnji u upravljanju granicom između tih zemalja i Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Frontex).

Ovi sporazumi će omogućiti Frontex-u da pomogne Crnoj Gori i Srbiji u upravljanju granicama, sprovode zajedničke operacije i rasporede timove u regionima ovih zemalja koji graniče sa EU, u skladu sa sporazumom za te zemlje.

Ove aktivnosti usmerene su na rešavanje problema ilegalne imigracije, posebno naglih promena migracijskih tokova i prekograničnog kriminala, a mogu uključivati pružanje povećane tehničke i operativne pomoći na granici.

Ojačana saradnja između prioritetnih trećih zemalja i Frontex-a će pomoći u borbi protiv ilegalne imigracije i dodatno poboljšati bezbednost na spoljnim granicama EU.

„Bliska saradnja sa našim partnerima na Zapadnom Balkanu je od suštinske važnosti ako se želimo pozabaviti zajedničkim migracionim izazovima sa kojima smo suočeni. Danas sklopljeni sporazumi o saradnji na upravljanju granicom sa Crnom Gorom i Srbijom važan su deo naše celokupne strategije upravljanja granicom“, kaže Davor Božinović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske.

Crna Gora je uputila obaveštenje o zaključenju sporazuma koji će stupiti na snagu 1. jula.

Postupak zaključivanja od strane Srbije još uvek nije okončan. Kada to bude završeno, sporazum će stupiti na snagu.

Prvi sporazum o saradnji na upravljanju granicom zaključen je sa Albanijom 2019. Nakon toga, Frontex je 22. maja 2019. pokrenuo prvu zajedničku operaciju na teritoriji susedne države koja nije članica EU.

Slični sporazumi o statusu parafirani su i sa Severnom Makedonijom (juli 2018.) i Bosnom i Hercegovinom (januar 2019.) i čekaju finalizaciju.

Usvajanje nove regulative koja će ojačati Evropsku graničnu i obalnu stražu 2019. godine omogućiće zaključivanje sporazuma o obavljanju zajedničkih operacija i raspoređivanju u zemljama izvan neposrednog susedstva EU./ibna