EU:Komisija predložila okvir pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom

EU:Komisija predložila okvir pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom

Evropska komisija predstavila juče Savetu nacrt pregovaračkih okvira za Albaniju i Severnu Makedoniju, utvrđujući smernice i principe za pregovore o pristupanju. Savet je u martu, kada je donsena odluku o otvaranju pregovora sa obe zemlje, pozvao Komisiju da dostavi ove predloge.

Komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelyi juče je rekao: „Danas je napravljen još jedan važan korak na putu Albanije i Sjeverne Makedonije ka Evropskoj uniji. Pokazavši svoju opredeljenost, ocrtavamo konkretne okvire za vođenje pregovora o pristupanju. Naši predlozi dolaze na revidiranu metodologiju proširenja koju smo izneli u februaru kako bi proces pridruživanja postao verodostojniji, sa snažnijim političkim korakom, dinamičnijim i predvidivim. Radujem se diskusijama sa državama članicama i što je moguće bržem održavanju prvih međuvladinih konferencija sa dve države. Njihova budućnost je očigledno u Evropskoj uniji i uveren sam da će nastaviti da sprovode reforme na svom putu ka EU, kao i do sada. ”

Pregovarački okviri utvrđuju smernice i principe za pregovore o pristupanju sa svakom zemljom kandidatom. Nacrti okvira su podeljeni u tri dela: 1) principi koji regulišu pristupne pregovore, 2) suština pregovora i 3) pregovarački postupak. Cilj pregovora je da Albanija i Severna Makedonija usvoje EU pravnu stečevinu u celosti i obezbede njenu potpunu primenu i sprovođenje nakon pristupanja.

Nacrt pregovaračkih okvira temelji se na iskustvu prošlih proširenja i tekućih pregovora o pristupanju. Oni integrišu revidiranu metodologiju proširenja, uzimaju u obzir pravnu stečevinu EU i adekvatno odražavaju sopstvene zasluge i specifične situacije zemalja.

Kredibilnost se pojačava kroz još jači fokus na glavnim reformama, počevši od vladavine zakona, funkcionisanja demokratskih institucija i javne uprave, kao i ekonomije dveju zemalja. Predlozi takođe predviđaju snažniji politički proces i više dinamizma organizovanjem pregovaračkih poglavlja u tematskim klasterima. Predvidljivost procesa pridruživanja može se poboljšati većom jasnoćom o pozitivnim posledicama koje napredak reformi može doneti, kao i o potencijalnim negativnim posledicama u slučaju nepostojanja napretka, dugotrajne stagnacije ili zastoja u sprovođenju reformi i ispunjavanja zahteva iz proces pridruživanja.

Kao što se i obavezala u martu kada je doneta odluka Saveta, Evropska komisija predstavlja nacrt pregovaračkih okvira državama članicama EU, koje od tada dobijaju i izveštaj o napretku dveju zemalja. Nakon što države članice usvoje pregovaračke okvire, rotirajuće predsedavanje Savetom Evropske unije predstaviće dogovoreni Opšti stav EU na prvoj međuvladinoj konferenciji sa svakom zemljom, obeležavajući formalni početak pregovora o pristupanju. Pregovarački okviri biće javni u ovoj fazi./ibna