Evropska unija i World Vision podržali osobe povređene od mina u Bosni i Hercegovini

Evropska unija i World Vision podržali osobe povređene od mina u Bosni i Hercegovini

Šezdeset najugroženijih osoba preživelih od mina i njihove porodice iz 11 minama ugroženih opština u BiH dobili su socijalnu i ekonomsku podršku kao deo pomoći Evropske unije njihovoj punoj integraciji u društvo. Preživeli od mina su nakon obuke o upravljanju malim biznisima, dobili neophodnu opremu i alate za razvoj poslovanja i povećanje prihoda njihovih porodica.

Glavna postignuća projekta “Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” koji finansira Evropska unija u iznosu od 380.000 evra, a implementira World Vision i Organizacija amputiraca UDAS, prezentovana su u Sarajevu. Događaj je bio prilika da preživeli od mina skrenu pažnju i govore o izazovima u procesu rehabilitacije i sveobuhvatnoj podršci koju su primili kroz projekat.

“Projekat je podržao osobe preživele od mina i druge osobe sa invaliditetom kako bi iskoristili svoj puni potencijal i učestvovali u razvoju svojih zajednica kao potpuno integrisani građani. Pored podrške njihovom preduzetničkom potencijalu, projekat je omogućio da se promovišu i njihovi talenti i kreativne sposobnosti, posebno kroz sport i umetnost,” navodi Delegacija EU u BiH.

Turnir u sedećoj odbojci koji je organizovan u Doboju u decembru 2017. godine i Likovna kolonija žrtava mina i umetnika sa invaliditetom koja je održana u Banjaluci u avgustu 2018. godine okupili su preko 150 žrtava mina i osoba sa invaliditetom, od kojih su neki po prvi put učestvovali u sportskim ili kulturnim aktivnostima. Umetnički radovi sa likovne kolonije su bili izloženi u 11 opština koje su sufinansirale projekat i učestvovale u pripremi i implementaciji projektnih aktivnosti: Stanari, Doboj, Lukavac, Zvornik, Konjic, Čajniče, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Donji Vakuf i Travnik.

U saradnji sa Centrima za mentalno zdravlje i Centrima za fizikalnu rehabilitaciju u 11 opština u BiH, World Vision i UDAS su organizovali radionicu o ključnim izazovima u rehabilitaciji žrtava mina i korišćenju peer podrške u oporavku od traume. Uspostavljene su i grupe peer podrške žrtvama mina u kojima je učestvovalo preko 60 žrtava mina i 25 zaposlenika centara za rehabilitaciju u zajednici, čime je kreirana mogućnost integracije peer podrške u redovne programe podrške u lokalnim zajednicama.

U partnerstvu sa Centrom za uklanjanje mina BiH, projekat je razvio Akcioni plan za pomoć žrtvama mina u BiH 2019-2025, koji je trenutno jedini dokument koji definiše pitanja podrške žrtvama mina za period do 2025. godine, kada se od BiH očekuje da ispuni svoje preostale obaveze iz Konvencije o zabrani mina, uključujući i one koje se odnose na pomoć žrtvama mina.