Evropski parlament: Crna Gora da ubrza reforme povezane sa EU

Evropski parlament: Crna Gora da ubrza reforme povezane sa EU

U izveštaju usvojenom u utorak, poslanici Evropskog parlamenta izražavaju punu podršku procesu pristupanja Crne Gore EU i pozivaju novu Vladu da se fokusira na dalje reforme.

„Poslanici Odbora za spoljne poslove pohvalili su napredak Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala i pozvali vlasti da ubrzaju reforme, posebno u pogledu vladavine zakona i osnovnih prava, pravosuđa, slobode medija i borbe protiv korupcije“, kaže Evropski parlament u saopštenju za štampu izdatom u sredu.

Naglašeno je da u izveštaju Komiteta o izveštajima Komisije za Crnu Goru za 2019.-2020. godine, usvojenim u utorak, poslanici izražavaju zabrinutost zbog napete političke klime u zemlji. Podvlače da je otvoren i konstruktivan dijalog između svih političkih i društvenih aktera ključan za kretanje napred na putu pristupanja EU. Članovi EP su takođe zabrinuti zbog visoko polarizovanog medijskog pejzaža, posebno zbog sve većeg broja dezinformacija. Pozivaju na evropsku saradnju sa Crnom Gorom na rešavanju problema dezinformacija i sajber i hibridnih pretnji. Crna Gora je sve ranjivija kako njen javni dug raste, posebno prema Kini, kažu evropski poslanici.

U izveštaju se primećuje da nedavna istraživanja javnog mnenja pokazuju da sve veći broj crnogorskih građana (76,6%) podržava da zemlja postane država članica EU, što je jedna od najviših stopa javne podrške EU u regionu, napominju poslanici EP.

U delu o bilateralnim odnosima sa Srbijom rečeno je da su ih obeležile tenzije, a poslanici u Parlamentu insistiraju na tome da se svi bilateralni sporovi rešavaju inkluzivnim i nekonfliktnim dijalogom uz izbegavanje bilo kog oblika stranog mešanja u domaća pitanja.

Pandemija COVID-19 imala je uticaja na crnogorsku ekonomiju, čiji se BDP smanjio za 14,3% u 2020. Poslanici Evropskog parlamenta, stoga, pozivaju vlasti da efikasno koriste pomoć EU za ublažavanje uticaja krize. Takođe apeluju na EU da pokaže svoju solidarnost sa zemljama zapadnog Balkana pomažući im da dobiju vakcine protiv COVID-19.

Izvestilac Tonino Picula rekao je da je ovim izveštajem Evropski parlament potvrdio snažnu podršku procesu pristupanja Crne Gore EU. “Takođe podstičemo zemlju – kao vodeću u procesu pridruživanja, da nastavi da ispunjava svoje programe reformi u skladu sa EU, posebno u oblasti vladavine prava. Visoka i rastuća javna podrška članstvu u EU treba da bude podsticaj za crnogorske zainteresovane strane da rade zajedno na ispunjavanju ovog zajedničkog cilja“, rekao je Picula.

Izveštaj je usvojen sa 58 glasova za, 4 glasa protiv i 9 uzdržanih. Glasanje je održano u utorak, a rezultati su objavljeni u sredu.