Evropski poslanici osudili aktivnosti turske u Varoši na Kipru i pozivaju na sankcije

Evropski poslanici osudili aktivnosti turske u Varoši na Kipru i pozivaju na sankcije

Odluka Turske da „otvori“ zapečaćeno predgrađe Varoša podriva izglede za sveobuhvatno rešenje kiparskog problema, upozoravaju evropski poslanici.

U rezoluciji usvojenoj sa 631 glasom za, 3 protiv i 59 suzdržanih, poslanici osuđuju ilegalne aktivnosti Turske u Varoši, predgrađu grada Famagusta, i upozoravaju da njeno delimično „otvaranje“ slabi izglede za sveobuhvatno rešenje kiparskog problema, pogoršavajući podele i učvršćuje trajnu podelu ostrva.

Evropski poslanici pozivaju Tursku da Varošu preda njenim zakonitim stanovnicima pod privremenu upravu UN-a (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN-a 550 (1984)) i da se uzdrži od bilo kakvih radnji koje menjaju demografsku ravnotežu na ostrvu kroz politiku ilegalnog naseljavanja.

Održivo rešenje za ponovno ujedinjenje ostrva Kipar i njegovih ljudi može se naći samo dijalogom, diplomatijom i pregovorima, naglašavaju evropski poslanici. Oni pozivaju Evropski savet da zadrži jedinstveni stav o nezakonitim radnjama Turske i kao odgovor na to uvede oštre sankcije.

Evropski poslanici žale zbog toga što su turske vlasti prihvatile dvodržavno rešenje za Kipar i ponavljaju svoju podršku poštenom, sveobuhvatnom i održivom rešenju na osnovu federacije dve zajednice sa jedinstvenim međunarodnim pravnim statusom. Oni takođe pozivaju EU da igra aktivniju ulogu u uspešnom okončanju pregovora pod pokroviteljstvom UN-a.

Kako se Turska sve više udaljava od evropskih vrednosti i standarda, odnosi EU i Turske su na istorijski niskom nivou, upozorava Parlament. Njihove ilegalne i jednostrane vojne akcije u istočnom Mediteranu narušavaju suverenitet država članica Grčke i Kipra. Evropski poslanici takođe ističu direktnu podršku Turske Azerbejdžanu u sukobu oko Nagorno-Karabaha, kao i njegove akcije u Libiji i Siriji.

Turska vojska ogradila je Varošu odmah nakon invazije na Kipar 1974. Kiparskim Grcima koji su pobegli iz Varoše nije bilo dozvoljeno da se vrate, a zabranjen im je javni ulazak, Varoša je ustvari postala grad duhova.

Rezolucija:

 1. Osuđujemo ilegalne aktivnosti Turske u Varoši, posebno njeno delimično „otvaranje“; naglašava se da stvaranje situacije svršenog čina podriva međusobno poverenje i izglede za sveobuhvatno rešenje kiparskog problema negativnim modifikovanjem situacije na terenu, pogoršavajući podelu i ugrađujući trajnu podelu Kipra; upozoravamo protiv svake promene statusa quo u Varoši koja krši gore pomenute rezolucije SB UN;
 2. Apeluje se na tursku vladu da poništi tu odluku i izbegne bilo kakvu jednostranu akciju koja bi mogla podići dalje tenzije na ostrvu, u skladu s nedavnim pozivom UNSC-a; poziva Tursku da povuče svoje trupe sa Kipra, da područje Varoše vrati zakonitim stanovnicima pod privremenu upravu UN-a u skladu sa Rezolucijom SBUN-a 550 (1984) i da se uzdrži od bilo kakvih radnji koje menjaju demografsku ravnotežu na ostrvu kroz politika ilegalnih naselja; naglašava potrebu za provođenjem pravne stečevine EU na celom ostrvu, nakon rešenja kiparskog problema;
 3. Čvrsto smo uvereni da se održivo rešenje sukoba može naći samo dijalogom, diplomatijom i pregovorima u duhu dobre volje i u skladu sa međunarodnim pravom i ponovo potvrđuje svoje uverenje da bi održivo rešenje kiparskog problema koristilo svakoj zemlji u regionu, pre svega Kipru, Grčkoj i Turskoj; poziva se Eropski savet da zadrži jedinstveni stav prema jednostranim i nezakonitim radnjama Turske, da poduzme mere i uvede oštre sankcije kao odgovor na nezakonite radnje Turske; podsećamo da se daljnje sankcije mogu izbeći samo dijalogom, iskrenom suradnjom i konkretnim napretkom na terenu;
 4. Podvlačimo poziv generalnog sekretara UN-a za obnavljanjem pregovora od pozicije na kojoj su zaustavljeni u Crans-Montani 2017. godine i naglašava da bi to trebalo učiniti na osnovu Zajedničke deklaracije dvojice lidera od 11. februara 2014, sekretara UN-a – Generalni okvir šest tačaka od 30. juna 2017. i konvergencije postignute do kraja konferencije; žalimo što su najviše turske vlasti prihvatile rešenje o dve države i poziva Tursku da se konkretno obaveže na poziv generalnog sekretara UN-a;
 5. Ponavljamo podršku poštenom, sveobuhvatnom i održivom rešenju na osnovu dvozonske federacije sa jedinstvenim međunarodnim pravnim subjektivitetom, jedinstvenim suverenitetom i jedinstvenim državljanstvom i sa političkom jednakošću između dve zajednice, kako je definisano u relevantnim rezolucijama SBUN, u skladu sa međunarodnim pravom i pravnom tekovinom EU, i na osnovu poštovanja principa na kojima je Unija zasnovana;
 6. Izražava zabrinutost da ilegalno „otvaranje“ Varoše ima za cilj promenu statusa vlasništva nad imovinom na tom području, čime podriva izglede za povratak Varoše kako je propisano odgovarajućim rezolucijama SB UN, ili kroz sveobuhvatno rešenje kiparskog problema; apeluje se na Tursku da se suzdrži od ilegalnog naseljavanja Varoše ljudima koji nisu njeni zakoniti stanovnici ili pozivajući zakonite stanovnike da se vrate na svoja imanja pod uslovima vojne okupacije;
 7. Naglašava da direktni razgovori pod pokroviteljstvom UN-a na dogovorenoj osnovi ostaju jedina opcija za postizanje rešenja koje okuplja ostrvo i njegov narod, što će, između ostalog, dovesti do normalizacije odnosa između Kipra i Turske, poboljšanih izgleda za razgraničenje ekskluzivne ekonomske zone između Kipra i Turske i unapređenje odnosa EU i Turske; apeluje se da se pregovori o ponovnom ujedinjenju Kipra pod pokroviteljstvom generalnog sekretara UN-a što pre ponovo pokrenu na dogovorenoj osnovi;
 8. Stojimo uz zajednice kiparskih Turaka i Grka u njihovoj potrazi za mirom i stabilnošću i pozivamo Komisiju da odmah primeni drugi godišnji akcioni program za pomoć zajednici kiparskih Turaka, čiji je cilj podrška projektima koji unapređuju pomirenje i poboljšavaju infrastrukturu, zaštitu životne sredine, zaštitu i ekonomski razvoj; posebno pozivamo na kontinuiranu i povećanu podršku civilnom društvu u zajednicama kiparskih Turaka i Grka, kako kroz Program pomoći EU, tako i strukturnije kao deo novog višegodišnjeg finansijskog okvira, posebno kroz program Građanske jednakosti, prava i vrednosti.
 9. Pozivaju se EU i njene države članice da igraju aktivniju ulogu u uspešnom okončanju pregovora pod pokroviteljstvom UN-a, uključujući imenovanje predstavnika u misiji UN-ovih kancelarija dobrih namera, i da koordinišu svoje napore sa Evropskim parlamentom kako bi uverili Tursku da prekine svoje ilegalne aktivnosti u Varoši;
 10. Podvlači se podrška teritorijalnom integritetu Kipra i pozivaju države članice EU da se usprotive bilo kakvim pokušajima trećih zemalja da priznaju državu na ostrvu Kipar koja nije Republika Kipar;
 11. Žali zbog izjava turskog predsednika tokom posete Varoši 15. novembra 2020. godine, koja je flagrantno otkrila „mapu puta” Ankare za ilegalno naseljavanje zapečaćenog grada i njegovu podršku trajnoj podeli Kipra;
 12. Poziva Tursku da se uzdrži od bilo kakvih jednostranih aktivnosti, poput ilegalnog istražnog bušenja, koje dalje krši suverenitet i suverena prava Republike Kipar, preteći stvaranjem novih činjenica ostvarenih kršenjem Zakona o moru, podrivaju nastavak značajnih pregovora i izgleda za sveobuhvatno rešenje na dogovorenoj osnovi i nisu pogodni za dobrosusedske odnose u regionu;
 13. Pozivamo misiju UN-a na Kipru da pojača napore za praćenje razvoja događaja u Varoši;
 14. Nalaže svom predsedniku da ovu rezoluciju prosledi Savetu, Komisiji, potpredsedniku Komisije / visokom predstavniku Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i predsedniku, vladi i parlamentu Turske. / Ibna