Federacija BiH traži rezerve nafte

Federacija BiH traži rezerve nafte

Vlada Federacije BiH potpisala je ugovor sa svetskim gigantom iz oblasti energetskog savetovanja, IHS Global iz Londona, koji je odabran na međunarodnom konkursu kao stručna konsultantska kompanija. Oni će pomoći vlastima FBiH u pripremi tendera za dodelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u FBiH.

Potpisivanjem Ugovora i dodelom posla Britancima, prva faza trke za crnim zlatom je već počela na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ranija istraživanja su pokazala da su najveća nalazišta skrivena u području Dinarida i Tuzlanskog bazena.

Iako je izbor konsultanta trajao skoro tri godine, federalni ministar energetike i rudarstva, Nermin Džindić, izjavio je lokalnim medijima da F BiH prvi put provodi projekt istraživanja nafte i gasa kroz koncesiju. Dodao je da je istraživanje ovih energetskih proizvoda veoma složeno, finansijski zahtevno i vrlo rizično, posebno uzimajući u obzir stepen istraživanja ovih područja u odnosu na druge zemlje, u regionu i šire.

“Međutim, sadašnji geološki podaci i njihova analiza ponovo pokazuju postojanje ekonomski zanimljivih rezervi nafte i gasa”, rekao je Džindić.

On je objasnio da se istraživački projekat, a nadati se i eksploatacija nafte i gasa, prvi put realizuje u ovoj oblasti dodeljivanjem koncesije ili potpisivanjem ugovora sa naftnim kompanijama o davanju koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa na određenim blokovima u Federaciji BiH.

“Kompanija koja potpisuje ugovor obaviće istražne radnje na teritoriji Federacije BiH i odrediti postojanje ekonomski zanimljivih rezervi za eksploataciju”, kazao je Džindić.

Prema njegovim rečima, usvojene su brojne odluke Vlade Federacije BiH, kao i propisi i drugi zakoni kako bi se stvorila pravna osnova za realizaciju ovog složenog projekta.

“Vrlo bitan faktor osiguranja Vlade Federacije BiH je postojanje pravnog okvira s propisanim minimalnim elementima sadržaja ugovora, naknada i drugih fiskalnih obaveza za koncesionara, kao i pitanje kontrole proizvedene količine nafte i gasa, što je Vlada Federacije BiH morala obezbediti pre pripreme javnog poziva za zainteresovane naftne kompanije“, kazao je Džindić.

Ako se, kako kaže, na teritoriji Federacije BiH nađu ekonomski isplative količine nafte i gasa, konačni dogovoreni model ugovora trebalo bi se realizovati na period od 25 godina, na zadovoljstvo Federacije BiH i strane naftne kompanije.

Naftna kompanija Shell, koja je prije četiri godine bila zainteresovana za istraživanje nafte u FBiH, nameravala je uložiti 700 miliona dolara u istraživanje. Najavili su da bi jedna bušotina mogao koštati i do 75 miliona dolara.

Međutim, pre četiri godine su se povukli iz pregovora s Vladom FBiH, iako su potpisali sporazum. To su opravdali činjenicom da se okreću novim lokacijama u Evropi i da im BiH nije zanimljiva.