Freedom House: Crna Gora i Srbija nisu više demokratske države

Freedom House: Crna Gora i Srbija nisu više demokratske države

Crna Gora i Srbija, prvi put od 2003. godine, nisu demokratske države, navodi se u izveštaju nevladine organizacije Freedom House o “tranzicijskim zemljama”, dokumentu koji istražuje i opisuje vladavinu u 29 zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza i Istočne Evrope, prenosi Glas Amerike.

U izveštaju o 2020. godini, Crna Gora i Srbija su svrstane u tranzicijske vlade ili hibridne režime – u kojima se vlast bazira na autoritarizmu kao rezultat nepotpune demokratske promene.

Takva vlada, u jednoj državi, može istovremeno da vrši političku represiju i raspisuje izbore.

“Albanija, Srbija i Crna Gora su zabeležile najznačajniji pad – imajući u vidu sve balkanske zemlje, dok su Srbija i Crna Gora nazadovale u borbi protiv korupcije. Ne postoje efikasne akcije kao odgovor na slučajeve korupcije na visokom nivou, i postoje slučajevi raspuštanja institucija i nevoljnost da deluju kako bi se efikasno suprotstavili korupciji,” rekao je Michael Smeltzer iz Freedom Housea za Glas Amerike.

Izveštaj pokriva 29 zemalja Istočne Evrope, Balkana i bivšeg komunističkog bloka, svrstavajući ih u pet kategorija: konsolidovane demokratije, polukonsolidovane demokratije, prelazni ili hibridni režimi, polukonsolidovani autoritarni režimi i konsolidovani autoritarni režimi.

Kada je u pitanju Crna Gora, Michael Smeltzer, istraživač Freedom House-a, kaže za Glas Amerike da su problemi najočitiji u pravosuđu.

“U ovoj oblasti su zabeleženi negativni trendovi i nedostaci u samostalnom radu. S tim u vezi, istraživači su primetili zabrinjavajuće slučajeve skandala u pravosuđu i tužilaštvu. Zabrinutost se dodatno pojačava činjenicom da mandat sudija u Veću ističe”, rekao je Smeltzer.

Takođe, u izveštaju se analiziraju problemi u crnogorskoj parlamentarnoj praksi.

“Tokom 2016. godine, opozicioni poslanici odbili su da učestvuju u radu Skupštine, pošto je – nakon izbora, koje su oni ocenili kao nepravedne – po deseti put, vladajuća Demokratska partija socijalista (DPS) preuzela vlast. Skupština koja dominira usporila je izborne reforme. Parlament, kojim dominira DPS polako je vodio izborne reforme, mada su ih ometale i poteškoće u prikupljanju kvoruma tokom bojkota. Međutim, nije bilo većih problema sa dobijanjem glasova za usvajanje kontroverznog Zakona o slobodi veroispovesti”, navodi se, između ostalog, u izveštaju o Crnoj Gori.

Smeltzer, ekspert iz Freedom Housea, nevladine organizacije sa sedištem u Washingtonu, ističe da se mnogi lideri Centralne i Istočne Evrope više ne pretvaraju da sanjaju o demokratiji i vladavini zakona.

“Zaključci do kojih smo došli neverovatno su obeshrabrujući. Ustanovili smo da se lideri i političari u tom području više ne kriju iza demokratskih fasada. Njihove maske su pale, i više se ne kriju iza poštovanja nominalnih vrednosti i otvoreno napadaju na demokratske institucije”, naglašava Smeltzer.