Frontex: Duplo više migranata na Balkanskoj ruti nego prošle godine

Frontex: Duplo više migranata na Balkanskoj ruti nego prošle godine

Migracioni pritisak na Evropu ponovo se povećava kako je broj ljudi koji je ilegalno prelazio spoljne granice Evropske unije u prvih pet meseci ove godine dostigao 47.100, što je porast od skoro 50 procenata u poređenju sa istim periodom prošle godine, prema preliminarni podaci koje je objavila agencija EU za graničnu i obalsku stražu Frontek, koja je povećanje broja pripisala činjenici da se granice, koje su prošle godine zatvorene zbog izbijanja COVID-19, sada ponovo otvaraju.

Na takozvanoj balkanskoj ruti ove godine prijavljeno je 14.734 ilegalna pokušaja prelaska granice, ili 104 odsto više nego u isto vreme prošle godine. Zemlje zapadnog Balkana prijavile su u maju 2.900 takvih pokušaja, što je dvostruko više nego u maju 2020. Većina ilegalnih migranata koji koriste ovu rutu dolazi iz Sirije i Avganistana.

Najveći pritisak i dalje dolazi od rute centralnog Mediterana, jer je skoro 4.200 migranata koristilo ovu rutu da bi u maju stiglo do Evrope, gotovo dvostruko više nego u isto vreme prošle godine. Između januara i maja ove godine, broj ilegalnih prelaza na ovoj ruti se više nego udvostručio, dostigavši 15.700.

Prema najnovijim podacima, u maju je zabeleženo manje od 1.400 otkrivanja ilegalnih prelazaka na istočno-mediteranskoj ruti, što je trostruko više u odnosu na isti mesec prošle godine.

U periodu januar-maj, ukupan broj otkrivanja gotovo se prepolovio na 6.200.

Najveći broj otkrivenih migranata činili su državljani Sirije i Turske. / ibna