Galup: Bugari vide Rusiju, SAD i Kinu kao supersile, a SAD i kao destabilizirajući faktor

Galup: Bugari vide Rusiju, SAD i Kinu kao supersile, a SAD i kao destabilizirajući faktor

Sjedinjene Države i Kina, koje su sada glavne supersile, će ostati to i u narednoj deceniji, ali se u stvari širom sveta smatraju glavnim destabilizujućim faktorima. Isto važi i za Rusiju koja trenutno izaziva manje straha, dok Kina izaziva više. Evropska unija se smatra faktorom koji najviše stabilizuje, ali neće igrati centralnu ulogu u međunarodnim odnosima na strani supersila.

Ovo su neki od nalaza i hipoteza novog globalnog istraživanja Gallup International Association o percepciji globalnih velesila i njihovih politika. Istraživanje pokriva 45 zemalja širom sveta i više od 42.000 punoletnih građana i predstavlja oko 2/3 svetske populacije.

Prema istraživanju, većina naketirane svetske populacije smatra da će tokom naredne decenije Kina i Sjedinjene Države zadržati svoju poziciju vodećih svetskih sila. Očekuje se da će se Rusija u bliskoj budućnosti uzdići do svetskih velesila, ali u nju neće biti većeg poverenja. Suprotno tome, građani veruju da Evropska unija neće igrati centralnu ulogu u međunarodnim odnosima, bar ne kao velesila. Isto važi i za Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i za Indiju i Japan, koji se ne smatraju budućim svetskim silama.

Rezultati istraživanja u Bugarskoj vodeću ulogu na svetskoj političkoj sceni igraju  Sjedinjene Države, Kina i Rusija. Postoje značajna odstupanja između shvatanja u Bugarskoj i generalizovanih svetskih trendova u pogledu rangiranja tri svetske sile. Ruska Federacija je prihvaćena kao lider u bugarskom društvu, dok Kina i Sjedinjene Države, koje će takođe biti među svetskim velesilama 2030. godine, prema većini u Bugarskoj, drže hipotetičku „drugu“ i „treću“ poziciju.

Bugari ne očekuju da će Evropska unija za 10 godina biti glavni igrač na međunarodnoj političkoj sceni, ali Uniju u većoj meri prihvataju kao stabilizujući faktor. Indija i Japan su daleko od žiža javnosti u Bugarskoj, dok Ujedinjeno Kraljevstvo gubi na značaju kao globalni igrač, smatraju Bugari.

Na pitanje kakve će svetske supersile biti 2030. godine, 58% Bugara na prvo mesto stavlja Rusiju, zatim Kinu sa 50% i SAD sa 46%.

Prema anketi Gallupa, 55% Bugara kaže da američka politika destabilizuje svet, dok 19% veruje da je to više faktor stabilizacije. Ostatak ispitanika odgovorio je da ne može da dadne svoje mišljenje.

Što se tiče Rusije, 42% smatra da je veća verovatnoća da će njena politika stabilizovati svet, dok se četvrtina ispitanika ne slaže, a trećina nije želela da odgovori.

Kineska politika još uvek je nepoznata Bugarima. Skoro polovina ispitanika (45%) ne može da proceni da li politike svetske supersile stabilizuju ili destabilizuju svet. / Ibna