Gjonaj: Pristupanje EU je za Albaniju državotvorni proces

Gjonaj: Pristupanje EU je za Albaniju državotvorni proces

„Albanija je pokazala političku volju i sposobnost da preduzme sve neophodne mere kako bi ispunila uslove Evropske unije“, rekla je danas Etilda Gjonaj.

Ministarka pravde Albanije Etilda Gjonaj prisustvovala je virtuelnom panelu koji je organizovao Friedrich-Ebert-Stiftung zajedno sa Katarinom Barley, potpredsednicom Evropskog parlamenta i ministrom pravde Severne Makedonije Bojanom Maricikom.

Gjonaj je naglasila da su na sastanku „razgovarali o mehanizmima za osiguranje vladavine prava u EU i zemljama kandidatima, kao i o značaju podrške EU regionu i evropskim vrednostima kojima težimo kako bi se ujedinili sa zemljama EU“.

„U ovom panelu naglasila sam da je Albanija pokazala političku volju i sposobnost da preduzme sve neophodne mere kako bi ispunila uslove Evropske unije. Reforma pravosuđa ostaje jedna od najsveobuhvatnijih reformi na zapadnom Balkanu, bez presedana za države članice EU“, rekla je Gjonaj.

„Pravni okvir, uspostavljanje novih institucija u pravosuđu je već završen. Deo reforme su mehanizmi i mere preduzete za borbu protiv korupcije, poput uspostavljanja posebne antikorupcijske strukture, kontrole svih sudija i tužilaca, ali i značajno povećanje plata zaposlenih u pravosuđu. Sve ovo radimo kako bi našim građanima obezbedili nezavisan, transparentan, nepristrasan pravosudni sistem, gde je politički uticaj drastično smanjen. Znamo da će unifikacija vladavine zakona potrajati, ali reforma pravosuđa je nepovratan proces“, rekla je ministarka pravde.

„Zahvalni smo za svu političku, finansijsku i tehničku pomoć koju pruža Evropska unija, koja je pohvalila napredak reforme pravosuđa i bila naš partner na ovom ne tako lakom putu da postavi temelje vladavine zakona,” dodala je Gjonaj.

U isto vreme, Gjonaj smatra „da je važno da su uslovi i ispunjenje preporuka neraskidivo povezani i da zemlje EU ne odstupaju od svojih obećanja, pod uslovom da ispunjavamo uslove“.

Proces pristupanja EU bio je proces izgradnje države za Albaniju i proces stabilizacije za region; deo smo Evrope geografski, ekonomski, politički i socijalno. Sada je vreme da se zvanično pridružimo evropskoj porodici “, zaključila je Gjonaj. / ibn