Golubović: Održivi ekonomski rast zahteva dalji razvoj

Golubović: Održivi ekonomski rast zahteva dalji razvoj

Predsednik Privredne komore Crne Gore (PKCG) Vlastimir Golubović rekao je u razgovoru za agenciju MINA da održivi ekonomski rast zahteva dalji razvoj i efikasnije iskorištavanje nacionalnih resursa, posebno prirodnih. Dodao je da postoji snažan potencijal za povećanje izvoza u energetskom sektoru i prehrambenoj industriji.

„Ključni sektori u kojima Crna Gora ima komparativne prednosti sa snažnim potencijalom za povećanje izvoza su energetika, prehrambena industrija, metalna industrija, drvna industrija i turizam“, rekao je Golubović.

Prema njegovim rečima, takođe je važno naglasiti važnost građevinarstva i saobraćaja, IKT-a i poslovnih usluga, kao i sektore koji pružaju potrebnu podršku strateškim industrijama.

Golubović je rekao da su rizici koji mogu uticati na makroekonomske projekcije za ovu godinu vezani za fiskalnu i finansijsku stabilnost.

„Oni uključuju sporiji rast u Evropskoj uniji, potencijalno pooštrene uslove finansiranja i političku situaciju u regionu, sporiji investicioni ciklus i loše vremenske uslove koji mogu da ometaju turizam, poljoprivredu i energetski rast“, rekao je Golubović.

On smatra da je, radi ublažavanja ovih rizika, osiguranja daljeg rasta i poboljšanja uslova na tržištu rada, potrebno ubrzati strukturne reforme, podstaći privatna ulaganja, nastaviti preduzimati mere fiskalne konsolidacije i održati stabilnost finansijskog sistema.

Prema Golubovićevim rečima, to su preduslovi za održivu srednjoročnu stabilnost celokupnog sistema.

„Crna Gora je prepoznala niz sektora kao instrument za održivi ekonomski rast u budućnosti“, kaže Golubović i dodaje da oni uključuju obnovljive izvore energije, čije bi korišćenje u potpunosti moglo da zadovolji domaće potrebe za energijom i poveća energetsku efikasnost.

Spomenuo je i prerađivačku industriju, koja je zahtevala restrukturiranje preduzeća koja se bave preradom boksita, aluminija i čelika, kao i drvnu industriju, prehrambeni i farmaceutski sektor i razvoj efikasnog transportnog sistema./ibna