“Građani Kosova zaslužuju liberalizaciju viznog režima”

“Građani Kosova zaslužuju liberalizaciju viznog režima”

Građani Kosova zaslužuju liberalizaciju viznog režima. To je poruka komesara za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo Dimitrisa Avramopulosa u jučerašnjoj debati u Evropskom parlamentu.

“Drago mi je da Evropski parlament prepoznaje značaj napretka u ovom predmetu.

Kao što sam rekao ranije, ne radi se samo o poštenom odnosu prema Kosovu, njegovim vlastima i građanima u prepoznavanju njihovih napora.

Radi se i o osiguranje stabilnosti i bezbednosti u regionu. Ne možemo zanemariti širu sliku koja je ovde u pitanju, kao ni evropsku perspektivu celog regiona”, rekao je on.

Visoki evropski funkcioner je rekao da je od pokretanja dijaloga o liberalizaciji viznog režima 2012. godine, Komisija usko sarađivala sa Kosovom kako bi podržala vlasti u ispunjavanju svih odrednica Mape puta.

“U našem završnom izveštaju od 4. maja 2016. godine potvrdili smo da je Kosovo preduzelo važne korake ka bezviznom režimu. Zbog toga smo predložili ukidanje viznog režima za građane Kosova, podrazumevajući da bi do dana usvajanja predloga od strane Parlamenta i Saveta, Kosovo ratifikovalo sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom i ojačalo dosadašnje rezultate borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Dve godine kasnije, 18. jula 2018. godine, nakon neophodnih napora i napretka, Komisija je potvrdila da je Kosovo ispunilo sve kriterijume iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima, uključujući i dva ranije neispunjena zahteva“, rekao je Avramopulos.

Komesar je takođe naglasio da su brojne države članice izrazile zabrinutost zbog migracionih rizika koje predstavljaju građani Kosova i potrebe da se uči iz prošlosti.

„Svestan sam da postoji zabrinutost i mogu to razumeti. Kosovo je takođe upoznato sa time te sarađuje i direktno kontaktira sa nekoliko država članica kako bi ovi rizici bili svedenin na najmanju moguću meru.

Mi trebamo, i nastavićemo, da podstičemo kosovske vlasti da nastave: 1. Sprovoditi sve standarde; 2. Jačaju okvira za borbu protiv korupcije i vladavinu prava; 3. a posebno da bi se nastavio rad na migracijama i bezbednosti, kao i potreba da se jasno komunicira sa građanima o njihovim pravima i obavezama po bezviznom režimu.

Poštovani poslanici, dozvolite mi da podsetim da je Kosovo jedini partner na Zapadnom Balkanu koji nema sporazum o viznim olakšicama i njegovi građani su jedini u regionu kojima je potrebna viza za putovanje u EU. Mnogo sam puta rekao da bezvizni režim dolazi sa pravima i obavezama – i kosovske vlasti su svesne toga. Oni su uradili svoj deo posla i verujem da će nastaviti da rade. Računam da će članovi ovog Doma pomoći i ohrabriti Savet da uskoro dođe za pregovarački sto i da brzo postigne dogovor o ovom predlogu”, rekao je komesar Avramopulos. / ibna /