Gradonačelnik Podgorice i predsednik Privredne komore Crne Gore razgovarali o saradnji

Gradonačelnik Podgorice i predsednik Privredne komore Crne Gore razgovarali o saradnji

Privredna komora Crne Gore i glavni grad države su bliski partneri koji kontinuirano rade na poboljšanju poslovne klime i podsticanju privrednih aktivnosti u Podgorici, zaključeno je na sastanku gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića i predsednika Privredne komore Crne Gore, Vlastimira Golubovića.

Sastanak sa gradonačelnikom Vukovićem deo je programskih aktivnosti Privredne komore usmerenih na razvijanje institucionalnih partnerstava sa lokalnim donosiocima odluka.

Vuković je rekao da je ekonomija Crne Gore u porastu, profit kompanija takođe raste i da su zadovoljni činjenicom da je u Podgorici poslovao veliki broj privrednih subjekata.

„Glavni grad se trudi da bude efikasan i da ubrza administrativne postupke. Verujem da su rezultati vidljivi,” naglasio je gradonačelnik.

On je naglasio da se u Podgorici preduzimaju ogromne investicione aktivnosti i da su brojni investitori prepoznali visokokvalitetnu poslovnu klimu.

Glavni grad nastavlja da promoviše prednosti poslovne zone i uvek računa na podršku Komore. Vuković je dodao da je glavni grad potpuno stabilan i održiv sistem i najavio najveći budžet ikada.

Golubović je govorio o aktivnostima Komore koje su usmerene na poboljšanje regulatornog okvira, promovisanje privrede na sajmovima i kroz projekte poput: „Dobro od Crne Gore“, „Kupujte lokalno“ i „Lokalni ukusi“. Jedna od najvažnijih aktivnosti udruženja je organizovanje poslovnih foruma u ​​cilju povezivanja crnogorskih privrednika sa inostranstvom.

“Pozivam predstavnike glavnog grada da učestvuju u poslovnim forumima i pokažu prednosti poslovanja u Podgorici”, rekao je Golubović.

Naglasio je ulogu Komore u sistemu reforme obrazovanja i promociji dualnog obrazovanja.

Takođe je ukazao na izglede za brzo i efikasno rešavanje komercijalnih sporova u Arbitražnom sudu Doma i preporučio uključivanje arbitražnih klauzula u sporazume o kapitalu.

Na sastanku su predstavljeni rezultati analize poslovanja poslovnih subjekata. Rezultati su potvrdili da je Podgorica veoma privlačna za investitore.