Granična policija BiH još uvek ima problem sa manjkom pripadnika

Granična policija BiH još uvek ima problem sa manjkom pripadnika

Granična policija BiH još uvek ima manjak od 389 policajaca a to će delimično biti rešeno zapošljavanjem njih 100 koji se trenutno nalaze na obuci.

To je jedan od zaključaka Stručnog kolegijuma Granične policije BiH, koji je održao sednicu u Sarajevu. Razmatrani su Izveštaj o radu GPBiH i izvršenje Godišnjeg plana rada u prvih devet meseci 2019., s posebnim akcentom na migrantsku krizu.

Od 1. januara do 30. septembra 2019. godine registrovan je prelazak 40.801.122 lica preko državne granice, što je povećanje za 3,11% u odnosu na isti period prethodne godine. Evidentiran je prelazak državne granice 16.643.651 transportnih sredstava. Registrovano je 2.019 državljana iz 62 zemlje kojima nije dozvoljen ulazak u BiH. U odnosu na isti period 2018. godine (1.287), broj stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH veći je za 732 lica ili 56,88%. Evidentirano je 2.567 prelazaka ili pokušaja prelaska preko državne granice 1.316 lica koja su u bazama potraga prema raznim osnovama. Pripadnici GPBiH su tokom devet mjeseci 2019. na graničnim prijelazima lišili slobode ukupno 554 lica (450 lica za koje je utvrđeno da ih potražuju sudsko-policijska tijela BiH, kao i 104 lica koje je potraživao Interpol).

U prelasku granice evidentirano je 423.361 lice iz zemalja visokog migracijskog rizika, što je povećanje za 19,76% u odnosu na isti period 2018. godine.U ilegalnom prelasku državne granice otkriveno je 3.679 osoba što je više za 8,40 % u odnosu na isti period 2018. godine. Uz navedeno, pripadnici GPBiH su tokom devet meseci 2019. sprečili/odvratili 10.316 stranih državljana iz zemalja visokog migracionog rizika da uđu u BiH iz susednih zemalja, na čiju teritoriju su se i vratili. U skladu sa potpisanim međunarodnim sporazumima o readmisiji-admisiji osoba, prihvaćena su 532 strana državljana, što je više za 20,91% u odnosu na isti period 2018. godine. Obavljena je readmisija iz BiH 413 stranih državljana. Iz trećih zemalja prihvaćeno je 655 državljana BiH, što je u odnosu na isti period 2018. smanjenje za 10,40%. Evidentirano je 1.013 stranih državljana koji su deportovani iz BiH ili su samostalno napustili BiH u roku ostavljenom za dobrovoljno napuštanje.

Na graničnim prelazima izdato je 19 viza, a evidentirana su 94 slučaja poništavanja viza na granici.

Nadležnim tužilaštvima u BiH podneseno je 215 službenih izveštaja o počinjenim krivičnim delima u kojima je prijavljeno 330 lica po poznatom izvršiocu i šest NN lica. Evidentirana su 52 (2018. – 39) krivična dela ”krijumčarenje ljudi” i četiri (2018.- 6) krivična dela ”organizovanje grupe ili udruženja za vršenje KD krijumčarenje migrantima”. Privremeno je oduzeto 225 dokumenata za koje postoji sumnja da su krivotvoreni, kao i 61 transportno sredstvo. Evidentirano je 79 krivičnih dela u vezi sa opojnim drogama. Privremeno je oduzeto robe i novca u vrednosti 366.577,48 BAM.

Na sednici Stručnog kolegijuma razgovaralo se i o aktuelnoj migrantskoj krizi. Direktor Zoran Galić kazao je da su svi ljudski i tehničko-materijalni kapaciteti ove policijske agencije usmereni na istočni i severoistočni deo zemlje u cilju suzbijanja ilegalnih migracija, odnosno na sprečavanje nezakonitih ulazaka u BiH iz pravca Republike Srbije i Crne Gore, kao i na sprečavanje svih oblika prekograničnog kriminala duž cele državne granice BiH. Još jednom je potencirao da se izvrši maksimalno angažiranje postojećih ljudskih i tehničko-materijalnih kapaciteta na istočnom i severoistočnom delu granice. Ovim prilikom zahvalio se pripadnicima GPBiH na naporima koje ulažu u zaštiti državne granice te ih pozvao na veće i doslednije jačanje međuljudskih odnosa i poštivanje zakonskih propisa, kao i doslednu primenu standarda i pravila ponašanja propisanih Etičkim kodeksom policijskih službenika.