Grant sredstva EBRD za Južnu gasnu interkonekciju BiH-Hrvatska

Grant sredstva EBRD za Južnu gasnu interkonekciju BiH-Hrvatska

Kompanija koja se bavi snabdevanjem gasom Federacije BiH, BH-Gas, potpisala je danas Ugovor o dodeli grant sredstava s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i konsultantski ugovor za izradu studije uticaja na okolinu i studiju opravdanosti s Konzorcijem čiji je lider  “Dvokut-Ecro”, konsultantska kompanija koja pruža usluge u području zaštite okoline i prirode.

Ovo predstavlja još jedan korak ka implementaciji Južne gasne interkonekcije između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što je projekat od strateškog regionalnog značaja.

Potpisivanje je upriličeno u Direkciji BH-Gasa u Sarajevu na ceremoniji kojoj je prisustvovao i direktor Programske kancelarije USAID-a Kent Larson. Američka Agencija za međunarodni razvoj podržala je projekt grant sredstvima od 500.000 USD.

Manuela Naessl, Direktorica EBRD u Bosni i Hercegovini, rekla je: “Veoma sam zadovoljna što BH-Gas, EBRD, EU i USAID sarađuju na ovom važnom projektu. Diverzifikacija snabdevanja energentima je presudna za energetsku bezbednost, —a planirana interkonekcija može igrati ključnu ulogu u tome. Raznolikost potencijalnih pristalica, koji su danas ovde, ilustruje visoki nivo pažnje koju tome pridajemo. —Iako s nestrpljenjem očekujemo rezultate novih procena, takođe se nadamo da će u međuvremenu biti donesen novi Zakon o gasu u Bosni i Hercegovini, koji će ovaj sektor promaknuti dalje prema poštivanju trećeg energetskog paketa EU.”

Jasmin Salkić, direktor BH-Gasa je istakao važnost Južne gasne interkonekcije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što je potvrđeno i odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju strateškog značaja projekta. Također, Salkić je naglasio da će implementacija i međusobno povezivanje transportnih sistema Bosne i Hercegovine (BH-Gas) i Hrvatske (Plinacro) omogućiti integraciju sa evropskim tržištem prirodnog gasa, diverzifikaciju kako pravaca tako i izvora snabdevanja (LNG Krk, Kaspijska regija / Jonsko- Jadranski gasovod, evropska čvorišta za trgovinu gasom) i na taj način stvoriti uslove za dugoročno, bezbedno i pouzdano snabdevanje svih potrošača prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini.

Procena uticaja na okolinu i društvo za projekat Južna gasna interkonekcija između Bosne i Hercegovine i Hrvatske (gasovod Posušje – Novi Travnik s odvojkom za Mostar) biće pripremljena u skladu s ekološkom i socijalnom politikom EBRD, kao i zahtevima lokalnog zakonodavstva. Korištenjem međunarodne tenderske procedure u skladu s politikama i pravilima EBRD-a za odabir konsultanta, ugovor je dodeljen Konzorciju koji vodi “Dvokut-Ecro”. Ukupna vrednost potpisanog ugovora će biti finansirana iz navedenog iznosa osiguranog granta.

Javnost je već informisana da je izrada idejnog projekta gasovoda započela u augustu 2019. godine. Izrada idejnog projekta se finansira grant sredstvima Evropske unije kroz Connecta tehničku pomoć. Završeno je i projektovanje glavne trase uz geodetsko snimanje i geotehničke istražne radove.

Projekat Južne interkonekcije Bosne i Hercegovine i Hrvatske u dužini 160 km spada u najveće linijske infrastrukturne projekte koji su trenutno u toku. Kompleksnost projekta se ogleda i u tome što prostorno obuhvata četiri kantona, što zahteva aktivno učešće i podršku lokalnih zajednica u svakoj fazi implementacije.

“Studija predizvodljivosti, analiza finansijske održivosti i analiza troškova i koristi su ranije finansirane grant sredstvima Evropske unije kroz investicioni okvir za Zapadni Balkan i Connecta tehničku pomoć u 2013. i 2018. godini retrospektivno. Okončanje izrade projektne dokumentacije je planirano za kraj 2020. godine, a rezultat će biti dobijanje ekološke dozvole i urbanističke saglasnosti za projekat,” saopštio je BH-Gas.