Grci pesimistični u pogledu budućnosti EU

Grci pesimistični u pogledu budućnosti EU

Grci su i dalje daleko pesimističniji narod u pogledu budućnosti EU, pokazalo je danas objavljeno istraživanje Eurobarometra. Naime, iako se optimizam o budućnosti u Grčkoj povećao za 8% od prošle jeseni, to je jedina zemlja u Evropi u kojoj pesimistička mišljenja nadmašuju optimistička (51% prema 45%).

Grčka ima najniži procenat pozitivnih mišljenja o finansijskoj situaciji u zemlji. Samo 7% kaže da je finansijska situacija dobra, u poređenju sa 49% u ostatku EU. Najviše stope su zabeležene u Luksemburgu (94%), Danskoj (91%) i Holandiji (90%).

Međutim, čini se da je pogled Grka na budućnost ekonomije njihove zemlje poboljšan za 5%, dostigavši 23%. Istraživanje je pokazalo da 48% ispitanika veruje da će stanje ostati stabilno, dok je 27% odgovorilo da će se pogoršati.

Kao najvažnija pitanja s kojima su se zemlje suočile navedeni su nezaposlenost (49%), finansijska situacija (45%), javni dug (22%) i oporezivanje (16%).

Grci imigraciju smatraju najvažnijim uzrokom zabrinutosti u EU, sa 37% (evropski prosek iznosi 34%). Međutim, vredi primetiti da su Evropljani klimatske promene svrstali kao drugi najveći uzrok za zabrinutost (22%, + 6%), dok su grčki procenti ostali visoki na 6%.

Najoptimističnije zemlje

Sve u svemu, većina Evropljana je optimistična u pogledu budućnosti EU (61%, što je za 3 procenta više), dok je samo 34% (pad za 3) pesimistično. Nivo optimizma dostiže svoj vrhunac u Irskoj (85%), Danskoj (79%), Litvaniji (76%) i Poljskoj (74%). Niži nivo optimizma može se naći u Velikoj Britaniji (47% prema 46%) i Francuskoj (50% prema 45%).

Što se tiče imidža EU, udeo ispitanika koji imaju pozitivnu sliku o EU (45%) značajno se povećao, dostigavši najviši nivo od proleća 2009. (48%). Izgleda da su brojke u Grčkoj znatno porasle (33%, + 8%). Pored toga, poverenje Grka u EU poraslo je za 6% i dostiglo 33% u poređenju sa prosečnim procenatom od 44% u Evropi.

Podrška Evropljana evru takođe je dostigla novi rekord, s tim da je više od tri četvrtine ispitanika (76%, +1 procenat, +9 od proleća 2014.) u evrozoni izjasnilo da favorizuje jedinstvenu valutu EU. Sveukupno u EU podrška za euro ostaje stabilna i iznosi 62%, dok je u zemljama van eurozone većina ispitanika protiv jedinstvene valute. U Grčkoj je stopa podrške za evro dostigla 70% (+ 3% u odnosu na jesen prošleo godine) ./ ibna