Grčka: 100 000 preduzeća pred zatvaranjem

Grčka: 100 000 preduzeća pred zatvaranjem

Istraživanje koje je Marc sproveo u ime Helenske konfederacije profesionalaca, zanatlija i trgovaca (GSEVEE) o posledicama i kretanju malih i veoma malih preduzeća tokom mera za suzbijanje širenja koronavirusa pokazalo je šokantne rezultate. Na osnovu ovih podataka, čini se da se 100.000 preduzeća u narednom periodu suočava sa zatvaranjem, dok postoji rizik da će 250.000 radnih mesta biti izgubljeno (samozaposleni, poslodavci i zaposleni).

Ključne tačke ankete su pokazale:

-7 u 10 preduzeća koja ostaju otvorena beleže smanjen promet.

-7 od 10 preduzeća veruje da će najveći izazov sa kojim će se suočiti nakon ukidanja ograničenja biti nedostatak likvidnosti

-1 u 7 preduzeća (otprilike 100 000) naći će se pred zatvaranjem nakon ukidanja restriktivnih mera

– 9 od 10 preduzeća smatra da bi zaštitu primarnih prebivališta trebalo produžiti za najmanje 6 meseci

Zatvaranje preduzeća

Prema istraživanju, 80% ispitanika je reklo da će, nakon ukidanja restriktivnih mera, nastaviti sa poslovanjem kao i obično. Međutim, značajan deo (13%) smatra da postoji mogućnost trajnog zatvaranja. Pored toga, jednako značajan procenat (13%) rekao je da će smanjiti broj zaposlenih nakon ukidanja restriktivnih mera. Na osnovu ovih podataka postoji rizik da će se u narednom periodu ugasiti oko 100.000 preduzeća i izgubiti oko 250.000 radnih mesta (samozaposleni, poslodavci i zaposleni).

75% preduzeća koja su odgovorila da postoji šansa da zatvore posao su preduzeća koja su u potpunosti ili delimično obustavila poslovanje. Drugim rečima, čini se da se rizik za održivost eksponencijalno povećava za one kompanije koje su prestale sa radom ili imaju slabije rezultate u poređenju sa onima koje i dalje posluju uprkos teškim uslovima i smanjenim prihodima.

Otpremnine na horizontu

Sličan procenat kompanija izjavio je da će smanjiti broj zaposlenih. Pored toga, kompanije koje su delimično ili potpuno obustavile poslovanje čine 79% preduzeća koja su izjavila da bi mogla smanjiti broj zaposlenih nakon ukidanja restriktivnih mera.

Najznačajnije pitanje za 74% preduzeća nakon ukidanja restriktivnih mera biće nedostatak likvidnosti. Slede obaveze prema državi (fondovi za osiguranje poreza) po stopi od 9% i obaveze prema dobavljačima po stopi od 6%. S druge strane, samo 6% kompanija veruje da se neće suočiti sa bilo kakvim problemima nakon što restriktivne mere prestanu da važe. Ovi podaci takođe određuju područja buduće intervencije kako na strani potražnje, tako i na strani ponude. / ibna