Grčka: 250 000 radnih mesta u riziku

Grčka: 250 000 radnih mesta u riziku

Grčka procenjuje da je 150.000 radnih mesta u riziku da nestane, a ako se uzme u obzir podatak da jedna od sedam kompanija prijavljuje da će možda morati da obustavi poslovanje, procenjuje se opšti rizik od gubitka radnih mesta (samozaposleni, poslodavci i zaposleni) na 250.000.

Ovi zaključci proizlaze iz vanrednog istraživanja koje je sprovela Helenska konfederacija profesionalaca, zanatlija i trgovaca Instituta za mala preduzeća (IME GSEVEE) o efektima zdravstvene krize na mala i veoma mala preduzeća, gde je naglašeno da bi “primena politike u kojima će država igrati ulogu poslednjeg poslodavca od presudnog značaja kako bi se, što je više moguće, zamenila horizontalna politika isplata i kako bi neiskorištena radna snaga postala aktivna“.

Fleksibilnost

  • 8 od 10 (77,7%) preduzeća koja su delimično ili potpuno obustavila poslovanje nastavila je i sa obustavom ugovora o radu.
  • 1 od 8 (13,3%) kompanija uvelo je rad na daljinu za svoje osoblje.
  • 2 od 10 (19,9%) kompanija koje nisu obustavile poslovanje smanjilo je svoje osoblje, dok ih je samo 3 od 100 (3,2%) povećalo.
  • 1 od 8 (12,7%) svih malih i veoma malih preduzeća može smanjiti svoje osoblje nakon ukidanja restriktivnih mera, dok samo 3 od 100 (3,4%) izjavljuje da će nastaviti sa zapošljavanjem.

Nedostatak likvidnosti

Dva elementa su istaknuta kao najvažnija prepreka u poslovanju malih i veoma malih preduzeća nakon ukidanja restriktivnih mera. Prvi je nedostatak likvidnosti, što je i najvažniji problem sa kojim će se suočiti 8 od 10 malih i veoma malih preduzeća. Drugo pitanje, koje se donekle odnosi na efikasno tretiranje problema likvidnosti, odnosi se na održivost preduzeća. Istraživanje je pokazalo da bi svaka sedma kompanija mogla da prestane sa radom u bliskoj budućnosti.

Ova dva elementa pokazuju ozbiljne posledice zdravstvene krize u malim i veoma malim preduzećima koje kao rezultat toga utiču na tržište rada, a koje se, čini se, drastično menja.

Fleksibilni oblici zapošljavanja

Na osnovu nalaza istraživanja, situacija koja se razvila na tržištu rada tokom prve faze reagovanja na pandemiju je sledeća:

  • Obustava ogromne većine ugovora o radu za zaposlene u kompanijama kojima je prestao čitav ili deo njihovog poslovanja.
  • Zapošljavanje u kompanijama koje su nastavile svoju aktivnost zaustavljeno je, uz značajno smanjenje radnih mesta.
  • Brz porast fleksibilnih oblika zapošljavanja kao rezultat eksponencijalnog povećanja rada od kuće, koji, međutim, mala preduzeća i važni sektori grčke ekonomije ne mogu široko usvojiti. / ibna