Grčka: 67% potrošača pesimistično u odnosu na budućnost

Grčka: 67% potrošača pesimistično u odnosu na budućnost

Građani Grčke pesimistično gledaju na svoju budućnost, što pokazuju i podaci iz panevropskog istraživanja koje je provela švedska kompanija Intrum.

Ranije istraživanje Intruma otkrilo je da je jaz između povećanja plata i povećanja životnih troškova povećao pritisak na grčke potrošače: 61% – što je stopa znatno iznad evropskog proseka od 45% – smatra da troškovi rastu brže od njihovih prihoda.

Kriza COVID-19 pogoršala je ove zabrinutosti, a 67% grčkih potrošača – najveći procenat u Evropi – suočilo se sa pogoršanjem ekonomske situacije u odnosu na period od pre šest meseci. Turistička industrija u zemlji, koja učestvuje sa oko petine BDP-a i četvrtinom tržišta rada, teško je pogođena otkazivanjima letova, što dovodi u rizik radna mesta.

Pogoršanje ekonomske situacije u Evropi

48% anketiranih izjavilo je da im se finansijska situacija pogoršala u odnosu na pre šest meseci.

Konkretno:

Odgovarajući procenti u Španiji i Italiji su 59%.

Milenijalci: 53%;

Domaćinstva sa decom: 55%;

Domaćinstva bez dece: 44%.

Procenat u Grčkoj je 67%, dok istovremeno 26% nije osetilo bilo kakvu promenu u svojoj finansijskoj situaciji ili ne zna da li će na njih uticati pandemija. Samo 23% očekuje poboljšanje svoje lične finansijske situacije za šest meseci. Odgovarajuća cifra u Italiji je samo 8%. 45% ispitanika kaže da zabrinutost zbog povećanja računa uglavnom negativno utiče na njihovo zdravlje (odgovarajući procenat u 2019. godini bio je 43%).

U domaćinstvima sa decom: 51% (2019: 48%)

Domaćinstva bez dece: 41% (2019: 41%).

– Smanjenje prihoda izaziva zabrinutost oko plaćanja računa i dugova

Četiri od 10 Evropljana kaže da je na njihovo radno mesto uticala kriza COVID-19, dok više od polovine (54%) vidi pad prihoda domaćinstava. U Grčkoj je odgovarajuća cifra 53%. Jedan od pet potrošača troši više za pokrivanje dnevnih troškova što je direktan rezultat krize COVID-19.

Za milenijalce procenat iznosi 24%;

Domaćinstva sa decom: 22%;

Domaćinstva bez dece: 16%.

U Grčkoj je ekvivalentni procenat 35%.

Procenat potrošača koji pribegavaju zaduženjima za plaćanje računa takođe je porastao – na 18% sa 12% u 2019. godini. U generaciji milenijalaca, odgovarajući procenat iznosi 22%; Domaćinstva sa decom: 21%; Domaćinstva bez dece: 16%. U Grčkoj je procenat 28%.

Štednja u budućnosti

58% ispitanika EU je nezadovoljno jer nisu u mogućnosti da uštede nešto svaki mesec (Odgovarajući procenat za 2019. godinu bio je 52%). Domaćinstva sa decom: 62%; Domaćinstva bez dece: 54%. U Grčkoj je odgovarajući procenat 80%.

39% štede značajno manje za budućnost u odnosu na krizu COVID-19. Za milenijalce procenat je utvrđen na 44%; Domaćinstva sa decom: 45%; Domaćinstva bez dece: 36%. U Grčkoj, odgovarajući procenat iznosi 52%

Pozitivni efekti

36% anketiranih u EU reklo je da kriza COVID-19 ima pozitivan efekat, jer smanjuje dnevnu potrošnju. U Grčkoj je odgovarajući iznos bio 37%, dok 28% smatra da nije bilo uticaja na dnevnu potrošnju. / ibna