Grčka: 80% prihoda od turizma izgubljeno od početka januara do kraja maja ove godine

Grčka: 80% prihoda od turizma izgubljeno od početka januara do kraja maja ove godine

Oko 8 od 10 eura prihoda od turizma u odnosu na prošlu godinu izgubljeno je u pet mjeseci ove, od januara do maja zbog katastrofalnog utjecaja pandemije.

Čini se da pandemija povećava potrebe za spoljnim finansiranjem ekonomije, jer su  porasle na pet milijardi evra u ovih pet meseci, što je porast od  303 miliona evra u odnosu na isti period prošle godine.

Deficit od 5,6 milijardi EUR u pet meseci

U periodu januar-maj 2020. deficit tekućeg računa iznosio je 5,6 milijardi evra, što je više za 706 milijuna evra u odnosu na isti period 2019. godine, jer je pogoršanje usluga i bilansa sekundarnog dohotka više nego nadoknadilo poboljšanje bilance i primarnog dohotka.

Deficit robe se suzio jer je uvoz padao brže od izvoza. Razvoj u oblastima izvoza i uvoza uglavnom odražava kretanja u izvozu i uvozu goriva. Izvoz robe koja nije gorivo smanjen je za 4,1% u tekućim cenama (3,6% u stalnim cenama), dok se odgovarajući uvoz smanjio za 11,6% (u stalnim cenama 11,1%).

Višak bilansa usluga smanjen je za polovinu, zbog pogoršanja svih pojedinačnih salda, a posebno putnog salda. Dolasci nerezidentnih putnika i s njima povezani prihodi smanjeni su za 63,8%, odnosno 78,5%. Kada je riječ o bilansu, njegov suficit smanjen je za 20,4%.

Investicije

U periodu od januara do maja 2020. godine, u kategoriji direktnih investicija, obaveze rezidenata prema stranim zemljama (koje odgovaraju direktnim ulaganjima nerezidenata u Grčkoj) povećane su za 1,2 milijarde evra.

U portfeljnim ulaganjima, povećanje potraživanja rezidenata iz inostranstva uglavnom nastaje zbog povećanja (za 14,7 milijardi EUR) ulaganja u rezidente u obveznice i obveznice u inostranstvu. Smanjenje njihovih obveza prema stranim zemljama uglavnom je posledica smanjenja (za 7,4 milijarde evra) ulaganja nerezidenata u obveznice i kamatne zapise grčke države.

U kategoriji ostalih investicija povećanje potraživanja rezidenata iz inostranstva (za 2,4 milijarde evra) uglavnom je posljedica statističkog prilagođavanja povezanog s izdavanjem novčanica. Povećanje njihovih obaveza prema stranim zemljama uglavnom odražava povećanje (za 20,3 milijarde evra) depozita i repozita nerezidenta u Grčkoj (uključujući račun TARGET) i povećanje (za 7,2 milijarde evra) javnih zajmova i privatnog sektora prema nerezidentima. Ističe se da su u periodu januar-maj 2020. kretanja u kategorijama portfeljskih investicija i drugih investicija velikim delom posledica sekuritizacije kredita sistemskih kreditnih institucija, koja se odvijala u prethodnim mesecima.

Krajem maja 2020. devizne rezerve zemlje iznosile su 8,7 milijardi evra, u poređenju s 6,5 milijardi evra na kraju maja 2019./ ibna