Grčka: Amandman za izdavanje poslovne vize podnesen Parlamentu

Grčka: Amandman za izdavanje poslovne vize podnesen Parlamentu

Amandman kojim se uspostavlja novi oblik poslovne pozivnice, takozvanu Biznis vizu, grčkom Parlamentu podneo je zamenik ministra spoljnih poslova Miltiadis Varvitsiotis.

Amandman o „poslovnoj vizi“ podnet je u Nacrtu zakona o Brexitu i odnosi se na državljane trećih zemalja koji žele ući u Grčku kako bi prisustvovali konferencijama, izložbama, sastancima, konferencijama ili poslovnim događajima, a da ne moraju slediti uobičajenu birokratsku proceduru u vezi s izdavanjem viza.

U ovom slučaju, grčki državljani će nadležnim konzularnim vlastima dostaviti standardni obrazac za poziv, istovremeno preuzimajući odgovornost hostinga zahteva za vize.

Pošto su se vize u prošlosti često odobravale sa kašnjenjima i a znatan broj ih je i odbačen, uvođenjem poslovnog poziva  vizni proces biće efikasniji i brži jer će se zahtevi rešavati odmah, u roku od 15 dana.

Prema Varvitsiotisu, amandman ide u pravom smeru i odgovara na dugogodišnji zahtev komore da se preduzećima olakša smeštaj poslovnih posetilaca, jer su trenutno suočeni sa dugim viznim procedurama za državljane trećih zemalja. Pojasnio je da će u slučaju kršenja uslova od strane gosta domaćin izgubiti pravo podnošenja nove prijave“./ ibna