Grčka: Aukcije i novi Zakon o bankrotu su u prvom planu

Grčka: Aukcije i novi Zakon o bankrotu su u prvom planu

Danas na tehničkom a sutra na ministarskom nivou, grčka Vlada razgovara sa institucijama, kako o proširenju važećeg Zakona o zaštiti primarnog prebivališta, tako i o novoj verziji predloga Zakona o stečajnom postupku.

U suštini, Atina poziva na produženje važećeg zakona (zaštita primarnog prebivališta od aukcija) do kraja 2020. godine, ali je naišla na otpor institucija. Prema izvorima, kompromis bi mogao biti postignut u naredna tri meseca. To daje Vladi vremena da donese odluku o konačnom nacrtu novog zakona o stečaju i uputi ga Skupštini na glasanje u julu. Uostalom, nikakve aukcije se zapravo ne održavaju u avgustu, pošto su sudovi zatvoreni.

Prema informacijama, Vlada je velikim delom uključila zahteve Helenskog udruženja banaka i SEV-a, kako bi se izvršile velike promene u poslovnom sektoru, posebno za one koji su izašli jači iz krize.

Indikativna za fokusiranje Vlade na preduzeća je činjenica da u nacrtu koji je u obradi ima 176 članova koji se tiču kompanija i samo 6 koji se tiču pojedinaca. U stvari, neki će biti primorani da prodaju svoje kuće određenoj vladinoj agenciji i plaćaju najamninu da bi ostali u njima.

Promena… vlasništva

U suštini, očekuje se da novi zakonik o stečaju postane opušteniji u pogledu procesa kompanije koja proglašava bankrot. Vredno je napomenuti da će pri rešavanju bilo kojeg pitanja banke i fondovi imati prvu reč, a ne akcionari određene kompanije, što danas nije slučaj. Uvođenjem novih odredbi bankarske institucije i kompanije za upravljanje kreditima će u suštini same odlučiti šta će se desiti sa preduzećima koja nisu u mogućnosti da plate dugove.

Navedeno ima veze sa činjenicom da će ih moći dovesti do bankrota, likvidacije ili režima pod uslovima koji će im oni nametnuti i bez potrebe za pristankom akcionara. U isto vreme, oni će čak moći i da prodaju preduzeće koje nije u stanju da vrati svoje dugove. Takođe će postojati mogućnost segmentiranja njegovih profitabilnih delova i posledične prodaje njih ili čak unovčenja imovine ./ibna