Grčka Crkva: Jogi nema mesta u životu hrišćana

Grčka Crkva: Jogi nema mesta u životu hrišćana

Tokom sastanka Stalnog Svetog Sinoda Grčke Crkve, odlučeno je da se vernici pozovu da izbegavaju jogu jer je ona nespojiva sa pravoslavnom hrišćanskom verom.

Odluka Stalnog Svetog Sinoda posebno kaže: „Povodom različitih poziva institucija i masovnih medija kojio preporučuju „Joga tehniku“ kao metodu otklanjanja stresa tokom krize Covid-19, uzimajući u obzir  saopštenje Svetog Sinoda Grčke Crkve od 16. juna 2015. godine, o “tehnici joge” i u kontekstu poštovanja verske slobode, koja je u našoj zemlji zagarantovana ustavom i poštovana, ali i njene pastoralne odgovornosti da izbegne negovanje komparativne verske klime, jednoglasno je odlučeno da se hrišćanski svet podseti da „joga” predstavlja osnovno poglavlje religije hinduizma, ima različite škole, discipline, primene i trendove i nije “vrsta vežbe”.

Stoga se još jednom ističe da je „joga” potpuno nespojiva sa našom pravoslavnom hrišćanskom verom i da joj nema mesta u životima hrišćana”. / ibna