Grčka: Depoziti i novi krediti narasli tokom pandemije

Grčka: Depoziti i novi krediti narasli tokom pandemije

Širenje pandemije koronavirusa i stimulativni paketi koje je najavila vlada doneli su promene u Grčkoj kako na planu depozita, tako i na frontu kredita.

Na osnovu podataka iz Banke Grčke, povećanje depozita za 1,717 milijardi evra u maju se nastavilo, u poređenju sa povećanjem od 1,429 milijardi evra prethodnog meseca. S druge strane, drugi mesec zaredom, javni depoziti su se smanjili, jer je u maju došlo do odliva od 1,9 milijardi evra u poređenju sa odlivom od 4,112 milijardi evra prošlog meseca. U privatnom sektoru depoziti preduzeća povećani su za 1,523 milijarde evra u maju 2020., u poređenju sa smanjenjem za 125 miliona evra prethodnog meseca, dok su depoziti domaćinstava porasli za 194 miliona evra, u poređenju sa povećanjem od 1,554 milijarde evra prethodnog meseca.

Prema podacima četiri sistemske kreditne institucije, u maju 2020. godine ukupan saldo kredita podložnih privremenoj obustavi instalacija iznosio je 14,888 milijardi evra.

Tačnije, ovi zajmovi se odnose na hipoteke (7,719 milijardi evra), zajmovi preduzećima (4,358 milijardi evra), potrošački krediti (1,531 milijardi evra), krediti samozaposlenim, poljoprivrednicima i samostalnim vlasnicima (1,277 miliona evra) i ostali krediti domaćinstvima (tri miliona evra).

Produženje kredita

Istovremeno, prema podacima Banke Grčke za maj, došlo je do povećanja kredita (kreditna ekspanzija) za 4% nakon povećanja od 2% u aprilu, i nakon višemjesečnog smanjenja broja novih kredita.

Kada je reč o finansiranju privatnog sektora u maju 2020. godine, godišnja stopa promene ukupnog finansiranja porasla je na 0,7% sa 0,3% u prethodnom mesecu. Mesečni neto protok ukupnog finansiranja u privatni sektor bio je pozitivan za 356 miliona evra, u poređenju sa negativnim neto tokom od 74 miliona evra prethodnog meseca. Mesečni neto tok finansiranja u maju 2020. godine bio je pozitivan za 2.681 milijardi evra, u poređenju sa pozitivnim neto protokom od 2.585 milijardi evra mesec ranije. Godišnja stopa promene u finansiranju opšte države povećana je na 22,4% sa 12% u prethodnom mesecu./ibna