Grčka: Dolazni saobraćaj putnika u Grčku u aprilu potpuno potonuo

Grčka: Dolazni saobraćaj putnika u Grčku u aprilu potpuno potonuo

Grčka je zabeležila veliki pad dolaznog putničkog saobraćaja u aprilu, mesecu tokom kojeg je u Grčkoj uvedena zabrana kretanja, beleži Banka Grčke (BoG). Prema podacima BoG-a, u aprilu je u zemlju ušlo samo 37.600 putnika u poređenju sa 982.000 u istom periodu prošle godine, što je zabeležilo pad od 96.2%.

Shodno tome, prihod od dolaznih putovanja iznosio je sedam miliona evra, što je 98,7% manje u odnosu na 544 miliona evra u istom periodu prošle godine.

Tačnije, prema privremenim podacima BoG-a, procenjuje se da je putni bilans u aprilu 2020. godine pokazao suficit od 5 miliona evra, u poređenju sa viškom od 211 miliona evra u odgovarajućem mesecu 2019. godine, kao rezultat velikih ograničenja na putovanje zbog  pandemije.

U periodu januar-april 2020. godine, putni bilans je pokazao suficit od 190 miliona evra, u poređenju sa suficitom od 376 miliona evra u odgovarajućem periodu 2019. Prihodi su smanjeni su za 664 miliona evra (-51,4%), iznosivši na 626 miliona evra, dok je pad od 478 miliona evra (-52,3%) primećen i kod putnih plaćanja, koji su iznosili 436 miliona evra. Smanjenje prihoda od putovanja uslovljeno je padom prosečnih rashoda po putovanju za 21,5%, kao i smanjenjem dolaznog putničkog saobraćaja za 36,1%. Neto prihod od turističkih usluga predstavljao je 2,8% deficita robe i doprineo je 12,5% ukupnom neto prihodu od usluga.

„Ronjenje“

U aprilu 2020., kao što je već pomenuto, prihodi od putovanja smanjeni su za 98,7% u poređenju sa istim mesecom 2019. Tačnije, prihodi su smanjeni za 98,7% od stanovnika zemalja EU-27, koji su iznosili tri miliona evra, dok su prihodi stanovnika zemalja van EU smanjene su za 98,4% (april 2020 .: 4 miliona eura, april 2019: 245 miliona eura). Pad prihoda rezidenata zemalja EU-27 rezultat je pada prihoda od rezidenata zemalja evrozone za 99,5% (april 2020 .: milion evra, april 2019: 228 miliona evra), kao i prihoda rezidenata zemalja EU-27 izvan evrozone za 93,0%, što je iznosilo 2 miliona evra. Konkretno, što se tiče najvažnijih zemalja porekla putnika, bilo je minimalnih prihoda iz Nemačke, ali smanjenih za 99,4%. / Ibna