Grčka: Dva od tri MSP se našlo pred zidom

Grčka: Dva od tri MSP se našlo pred zidom

Pandemija je naglo zaustavila uzlazni trend indeksa poverenja malih i srednjih preduzeća. Prema novoj verziji Ankete o konjunkturi koju je pripremilo Odeljenje za finansijsku analizu Nacionalne banke Grčke, indeks poverenja malih i srednjih preduzeća je opao u prvoj polovini 2020. godine za 34 boda, vrativši se negativnom terenu (-8 bodova), sa trenutnim učinkom koji se približava nivoima prethodnih kriza (početak recesije 2009. i nametanje kontrola kapitala iz 2015.). Treba primetiti da je pad bio podjednako oštar i za mikro preduzeća (sa prometom manjim od 0,5 miliona evra) i za srednja preduzeća (sa prometom između 2,5 i 10 miliona evra).

Nesigurnost

Uticaji pandemije na ekonomski život i naknadnu neizvesnost značajno ograničavaju očekivanja malih i srednjih preduzeća za budućnost. Stoga je indeks buduće potražnje pokazao nagli pad od 87 bodova – što je označilo desetogodišnji maksimum – dok je slabljenje ciljeva rasta MSP takođe značajno (sa 71% na 37% sektora). Automobilska industrija, sektor turizma i maloprodaje pogođeni su posebno jakim utjecajem, što se odražava i na indeks cilja preživljavanja koji je u tim sektorima premašio 40%.

Odbrana … spuštena

Uspešno suzbijanje trenutne krize proizlazi iz odbrambenih sposobnosti koja su na raspolaganju malim i srednjim preduzećima. Dakle, za kompanije koje uživaju u poboljšanoj prodaji, likvidnosti i profitabilnosti, biće lakše uhvatiti se u koštac sa izazovima ovog perioda, međutim, ekvivalentni procenat kompanija je u goroj situaciji i trebaće mu intenzivnija podrška. Od pojedinačnih veličina, srednja preduzeća se nalaze u povoljnom položaju (45% u boljem stanju), dok se mikro preduzeća (47% u lošijem stanju) suočavaju sa intenzivnijim teškoćama.

Sektori

Na nivou sektora, turizam se pozitivnije ističe nakon prethodne dekade snažnog rasta (61% u boljem stanju), čime ima prostora da apsorbuje efekte trenutne krize koja utiče na sektor sa posebnim intenzitetom. Slika je takođe pozitivna za prehrambenu industriju (43% u boljem stanju) koja održava svoju dinamiku izvoza tokom pandemije. Nasuprot tome, čini se da maloprodaja, odeća i druge industrije imaju manje jake linije odbrane i da će im trebati snažnija podrška, jer udeo kompanija koje su u lošijem položaju u odnosu na 2008. čini više od 50% sektora. / ibna