Grčka: EK prognozira stope rasta od 4,1% u 2021. i 6% u 2022. godini

Grčka: EK prognozira stope rasta od 4,1% u 2021. i 6% u 2022. godini

Evropska komisija revidirala je u sredu svoje prognoze za grčki ekonomski rast, predviđajući stope veće rasta od 4,1 % 2021. i 6,0 % 2022. godine. Izvršno telo EU je, u izveštaju iz prolećnih ekonomskih prognoza, reklo da su pandemija koronavirusa i sve restriktivne mere dovele grčku ekonomiju do duboke recesije 2020. godine (-8,2%), „a posebno su pogođeni sektor turizma i usluga. Međutim, blagovremena primena mera podrške uspela je da ublaži opseg ekonomskog pada, podržavajući zapošljavanje i likvidnost preduzeća. Podržavajuća fiskalna politika, u kombinaciji sa snažnim podsticajem koji se očekuje od plana oporavka i otpornosti, trebalo bi da doprinese ponovnom pokretanju ekonomije“, rekla je Komisija u izveštaju.

Mere podrške uspele su da spreče veliko otpuštanje radnika, zadržavajući nezaposlenost na 16,3 odsto radne snage, dok je zaposlenost pala zbog nižih zapošljavanja u turističkom sektoru. U izveštaju se napominje da će napredak u vakcinaciji u Grčkoj omogućiti postepeno ublažavanje restriktivnih mera, doprinoseći većoj privatnoj potrošnji, posebno 2022. godine, dok se u drugoj polovini 2021. očekuje porast investicija zbog početka projekata u okvir nacionalnog plana oporavka. Očekuje se da će grčki BDP ove godine porasti za 4,1 odsto, a 2022. godine za 6,0 odsto.

Predviđa se da će stopa nezaposlenosti ove godine ostati na 16,3 odsto radne snage i da će se lagano smanjiti na 16,1 odsto u 2022. godini, dok se očekuje da stopa inflacije ove godine ostane blago negativna i da se oporavi 2022.

Predviđa se da će fiskalni deficit zemlje porasti na 10 % BDP-a ove godine, sa 9,7 % u 2020. godini, ali nominalni deficit će se smanjiti na 3,2 % BDP-a 2022. godine. Očekuje se da će javni dug zemlje porasti na 209 % BDP ove godine i da se smanji na 202 % BDP-a 2022.

Evropski komesar za ekonomiju Paolo Đentiloni na konferenciji za novinare u sredu u Briselu rekao je da su izgledi za rast grčke ekonomije dobri, uprkos efektima pandemije u važnim sektorima, poput turizma.

Tačnije, Đentiloni je izjavio da se očekuje da će grčka ekonomija rasti brzinom od 4,1 % 2021. godine i 6 % 2022. godine, napominjući da je to važno za zemlju koja je posebno pogođena efektima međunarodnih poteškoća u oblasti turizma. .

Rekao je da se nada da će se ovaj uticaj na turistički sektor u narednom periodu znatno smanjiti, sa mnogo boljom turističkom sezonom, ali neće biti u potpunosti eliminisan.

„U tom pogledu, prognoze Komisije za grčku ekonomiju su dobre, mada malo niže od onoga što prognoziraju grčke vlasti, zbog velike težine koju smo dali efektima ograničenja protiv pandemije u prvom kvartalu 2021.“ dodao je on.

Na kraju, evropski komesar je naglasio da se opšta klauzula iz Pakta za stabilnost i rast primenjuje i na ciljeve grčkog programa i dodao da započinje značajan period aktivnosti za Grčku i oporavak njene ekonomije. / ibna