Grčka ekonomija pokazuje zabrinjavajuće znake usporavanja

Grčka ekonomija pokazuje zabrinjavajuće znake usporavanja

Statistički podaci za četvrti kvartal 2019. glavni su uzrok za zabrinutosti za grčku ekonomiju. Prema podacima grčke Agencije za statistiku (ELSTAT), bruto domaći proizvod (BDP), kada se govori o njegovom obimu, smanjen je za 0,7% u četvrtom kvartalu 2019, u poređenju s trećim kvartalom 2019, dok je u odnosu na Q4 2018 porastao za samo 1%. Vrijedno je napomenuti da je, kada je ND preuzela upravu zemljom, stopa rasta ekonomije bila 2,8%

Na osnovu gore navedenog, godišnja stopa rasta grčke ekonomije iznosi 1,9% BDP-a, što je znatno niže od očekivanja, kao i od revidirane prognoze različitih institucija o povećanju od 2%.

Brojevi

Imajući to u vidu, BDP je prošle godine iznosio 194,4 milijarde evra u odnosu na 190,8 milijardi evra u 2018. godini.

Prvi podaci ELSTAT-a pokazuju da je u pogledu obima potrošnja krajnjeg potrošača porasla za 1,1%, a vlada je postavila utvrdila tempo (+ 2,1%), dok slede domaćinstva sa znatno manjim porastom, od samo 0,8%.

Na godišnjem nivou je takođe došlo do marginalnog povećanja bruto investicije u osnovna sredstva (0,7%), dok je izvoz povećan za 4,8%, a uvoz za 2,5%.

Podaci za poslednji kvrtal, međutim, daju potpuno drugačiju sliku. Potrošnja je u četvrtom tromesečju 2019. porasla samo 0,4%. Bruto investicije su pale za 9,7%, izvoz robe i usluga je pao za 3,5%, a uvoz smanjen za 5%. Kao rezultat toga, BDP je u četvrtom tromesečju opao za 0,7% u odnosu na treće.

Niska polazna tačka

Na osnovu ovakvih rezultata, problematična je polazna tačka za 2020. godinu, i štaviše, postalo je jasno da će grčka ekonomija u određenoj meri biti pogođena širenjem koronavirusa. Nedavne procene Fiskalnog saveta pokazale su pad rasta potencijala rasta do 0,7% (u rasponu od 1,88%) ove godine, dok je Ministarstvo finansija pripremilo četiri različita scenarija uticaja na ekonomiju “./ ibna