Grčka ekonomija pokazuje znake propadanja

Grčka ekonomija pokazuje znake propadanja

Pogoršanje situacije u grčkoj ekonomiji otkriva se iz dana u dan. Manjak gotovine prouzrokovan zabranom kretanja poreskih obveznika doveo je do značajnog pada, za 17,2%, u neto poreskim prihodima iz aprila, a očekuje se da će pad biti još veći u maju. Slika javnih prihoda biće još nepovoljnija za državne blagajne ukoliko poreskim obveznicima ne bude ponuđen popust od 25% za blagovremeno izvršavanje svojih poreskih obaveza i, uglavnom, PDV-a.

Nema više popusta

Međutim, uprkos činjenici da je ovaj popust od 25% bio razlog zašto je izbegnut dramatičniji pad prihoda, nadležni kažu da više neće biti smanjenja i da finansijsko osoblje nema nameru da ponovo uvede mere niti da smanji paušalni porez na dohodak ili ENFIA. I sve to uprkos činjenici da i dalje očekuju da će maj biti najgori mesec u pogledu prihoda.

Prema rečima zamenika ministra finansija i zaduženog za fiskalnu politiku Theodorosa Skilakakisa, aprilski prihodi su pali u poređenju s početnim budžetskim ciljem, sa 3 428 miliona evra na 2 840 miliona evra; smanjenje koje je „neočekivano nisko s obzirom na to da je ekonomija bila ugašena u martu dok su na snazi bile poreske obustave“.

Podsekretar za finansije je takođe rekao da aprilski podaci koji pokazuju manje smanjenje prihoda u poređenju sa onim za koji se plaši finansijsko osoblje „ne bi trebalo da stvaraju samozadovoljstvo jer će u pogledu poreskih negativnih prihoda efekti zatvaranja biti maksimizirani u maju i junu“. To je zato što „u poreznim prihodima postoji vremenski zastoj između onoga što se dešava u realnoj ekonomiji i uticaja na poreske prihode“.

Kada je riječ o iznosu neto prihoda državnog budžeta, on je smanjen na 14 110 miliona evra, što znači smanjenje za 1 343 miliona evra ili 8,7% u odnosu na cilj koji je uključen u izveštaj o budžetu za 2020. godinu, “što je uglavnom posledica efekta donošenja mera za rešavanje efekata krize koronavirusa na ekonomiju. Pored toga, ulazak iznosa od približno 60 miliona evra u račune za analitičke prihode i posebno u kategoriju „Porezi“ tokom meseca marta 2020. je na čekanju/ibna