Grčka ekonomija u padu još od prvog kvartala

Grčka ekonomija u padu još od prvog kvartala

Grčka ekonomija je u padu od prvog kvartala 2020. godine, što je rezultiralo smanjenjem raspoloživog dohotka domaćinstava i padom potrošnje. Prema ELSTAT-u, tokom prvog tromesečja raspoloživi prihod Grka smanjen je na 27,89 milijardi evra, dok je potrošnja smanjena na 29,9 milijardi evra. Štaviše, smanjenje investicija zauzvrat predviđa ako ne i izraženije pojave smanjenja prihoda, a samim tim i potrošnje u bliskoj budućnosti.

Tačnije, raspoloživi dohodak domaćinstava širom zemlje u prvom tromesečju ove godine opao je sa 28 na 27,89 milijardi evra, u poređenju s prvim tromesečjem 2019. godine. Dakle, kao rezultat ovajve situacije, krajnji rashodi potrošnje grčkih domaćinstava su se smanjili za 0,5%, s 30,1 milijarde evra pao je na 29,9 milijardi evra. Međutim, stopa štednje domaćinstava, definisana kao bruto štednja do bruto raspoloživog dohotka, iznosila je -7,28% u prvom kvartalu 2020. godine u poređenju sa -7,34% u prvom kvartalu 2019. godine.

Investicije opadaju

Iz istih podataka ELSTAT-a za kvartalne nefinansijske račune institucionalnih sektora, takođe se pojavljuju sledeći podaci:

Što se tiče privatnih investicija (bruto investicije u osnovni kapital) u sektoru nefinansijskih korporacija, ono je bilo ograničeno na 2,4 milijarde evra. Učešće investicija u sektoru, koji je definisan kao bruto investicije u osnovni kapital u bruto dodatu vrednost, iznosio je 17,5% sa 20,4% u prvom kvartalu 2019. godine.

Sektor opšte države pokazao je neto zaduženje od 2,6 milijardi evra, u poređenju sa 1,7 milijardi evra u prvom kvartalu 2019. godine.

Deficit

U prvom kvartalu ove godine zabeležen je deficit u spoljnoj bilansi roba i usluga na 3,6 milijardi evra, u poređenju sa deficitom od 4,11 milijardi evra zabeleženim u prvom kvartalu 2019. godine (naročito smanjen uvoz robe i usluga za 0,75 milijardi evra, dok je izvoz robe i usluga smanjen za 0,24 milijarde evra). Pored toga, prema podacima ELSTAT-a, u prvom kvartalu 2020. godine zabeležen je deficit u spoljnom bilansu primarnog dohotka, tekućih i kapitalnih transfera od 0,23 milijarde evra, u poređenju sa deficitom od 0,58 milijardi evra, zabeleženim u odgovarajućem kvartalu prošle godine. Kao rezultat, ukupna ekonomija je pokazala neto zaduživanje u iznosu od 3,83 milijardi evra, sa 4,69 milijardi evra u prvom kvartalu 2019. godine./ibna