Grčka: Ekonomija zabeležila pad od 15,2% u drugom kvartalu

Grčka: Ekonomija zabeležila pad od 15,2% u drugom kvartalu

Recesija u grčkoj ekonomiji skočila je na 15,2% u drugom kvartalu 2020. godine, navodi se u saopštenju Helenskog zavoda za statistiku (ELSTAT). Prema tromesečnim nacionalnim računima ELSTAT-a, BDP je pao za 15,2% u drugom tromesečju na godišnjem nivou, dok je u poređenju sa prvim kvartalom 2020. godine pad iznosio 14%.

Na godišnjem nivou, u brojkama koje čine BDP zabeleženo je:

-Ukupni izdaci za krajnju potrošnju pokazali su pad od 10,1% (potrošnja domaćinstava smanjena je za 11,6%, dok je potrošnja opšte države za 3,2%).

-Privatne investicije (bruto investicije u osnovni kapital) pale su za 10,3%.

-Izvoz roba i usluga opao je za 32,1% (izvoz robe je smanjen za 15,4%, dok je izvoz usluga smanjen za 49,4%).

-Uvoz roba i usluga smanjen je za 17,2% (uvoz robe smanjen je za 15,3%, a uvoz usluga smanjen je za 25,7%).

U međuvremenu, kvartalne promene su sledeće:

-Ukupni izdaci za krajnju potrošnju opali su za 9,3% (potrošnja domaćinstava smanjena je za 11,3%, dok je potrošnja opšte države – zbog preduzetih mera – porasla za 1,5%).

-Privatne investicije (bruto investicije u osnovni kapital) smanjene su za 2%.

-Izvoz roba i usluga smanjen je za 32,1% (izvoz roba smanjen je za 12,3%, dok je izvoz usluga smanjen za 48,3%).

-Uvoz roba i usluga smanjen je za 16,7% (uvoz robe smanjen je za 14,7%, dok je uvoz usluga smanjen za 24,8%).

Prosečni pad BDP-a u evrozoni je 15%, a za Evropsku uniju 14,1%. Španija (22,1%), Francuska (19%), Italija (17,3%) i Portugal (16,3%) zabeležile su veći pad u poređenju sa Grčkom.

Prema ELSTAT-u, očekuje se revizija podataka objavljenih danas, kada se pripreme i objave privremeni podaci za treći kvartal 2020. godine, na osnovu ažuriranih primarnih podataka koji će postati dostupni (npr. Kvartalni nefinansijski računi opšte države, kratkoročni pokazatelji, podaci o zaposlenosti itd.).

Na kraju, primećuje se da se, na osnovu sezonski prilagođenih podataka, BDP smanjio za 15,3% u drugom kvartalu 2020. u poređenju sa drugim kvartalom 2019. / ibna