Grčka: Finansijska recesija sve dublja

Grčka: Finansijska recesija sve dublja

Recesija grčke ekonomije dostiže nove nivoe, a podaci o ekonomiji uzrok su velike zabrinutosti među građanima! Nedavno je grčka Narodna banka objavila relevantnu analizu u kojoj stoji da je recesija u aprilu dostigla 21%, dok je ministar finansija Christos Staikouras procijenio da će pad BDP-a dostići 16% u drugom kvartalu 2020. godine. Naravno, ministar je insistirao da recesija neće prelaziti 8% tokom cele godine. “Govorimo o 16% recesiji u drugom kvartalu, dok na osnovu trenutnih podataka očekujemo recesiju do 8% u 2020. godini”, rekao je ministar.

U međuvremenu, Direkcija za finansijsku analizu NBG-a sastavlja i ažurira prognoze BDP-a na sistematski način, sa dve alternativne metodologije za iskorištavanje dostupnih informacija, kombinujući visokofrekventne indikatore sa tradicionalnim konjunkturnim pokazateljima. Prema prvoj metodi (Analiza faktora / glavnih komponenti) koja dovodi do pripreme mesečnog indeksa, BDP se u aprilu smanjio za -21,0% u odnosu na januar, a stopa pada usporavala je na -10,0% u maju i dalje na – 4,7% u prve dve nedelje juna u odnosu na isti period prošle godine – ali sa ograničenom integracijom pokazatelja koji se odnose na turističke usluge. Ovaj trend se pretvara u prosečno smanjenje BDP-a od oko 12,0% u drugom kvartalu.

Slična procena za prosečnu recesiju od oko 15,0% u drugom kvartalu 2020. godine, posmatrano na godišnjem nivou, pokazuje druga metodologija, čiji se indeks zasniva na regresiji sa mešovitim promenljivim frekvencijama (MIDAS), jer postepeno uključuje nove objavljene informacije i predviđa kvartalni BDP.

Važno je napomenuti da i u ovom slučaju procena godišnjeg pada BDP-a u drugom tromesečju postepeno postaje blaža, jer uzima u obzir nove nove informacije za podatke iz maja i juna 2020. Uzimajući u obzir gornje nalaze sa prognoze iz ostalih empirijskih primjera Banke, kako na godišnjoj osnovi, tako i na srednjoročni rok – koji između ostalog uključuju i fiskalne efekte – prosečna stopa promene BDP-a predviđa se na -7,0% u drugoj polovini 2020. godin , oporavljajući se, međutim, na sezonski prilagođenom tromesečnom nivou od 7,1% u istom periodu. / ibna