Grčka: Fiskalna razlika ostaje i u narednoj godini

Grčka: Fiskalna razlika ostaje i u narednoj godini

U osnovi, dve su teme za koje je Grčka jako zainteresovana bile prodiskutovane tokom jučerašnjeg sastanka Evro Radne Grupe.

Prva je ranija otplata skupog duga MMF-u, oko čega se Evropljani slažu, a ova tema je već iznesena na diskusiju od strane prethodne vlade. Naravno, konačnu odluku će doneti European Stability Mechanism (ESM), u narednom periodu.

Međutim, drugo pitanje je, u najmanju ruku, nešto što brine Evropljane a radi se o budžetu države za 2020. godinu

Evropski funkcioneri sumnjaju da će grčka vlada moći da dostigne primarni višak od 3,5% BDP-a naredne godine i zbog toga traže – i očekuju – od Atine dalja objašnjenja.

Vredi reći da je na pregovorima  institucija (Evropske Komisije, ECB, ESM i MMF po članu IV) sa grčkom stranom, u kontekstu post-monetarne supervizije, zaključeno u sredu u Atini, da će fiskalna razlika ostati najveći “trn” četvrte procene.

Prioriteti

Međutim, u svojim izjavama, institucije ne govore o budžetskom jazu, nego o “produktivnim diskusijama o situaciji, napretku koji je napravljen i glavnim izazovima koji stoje pred grčkom ekonomijom, kao i o prioritetima politike nove administracije, kao što je naredni korak u implementaciji grčke spremnosti da završi i pokrene ključne reforme koje su započete u programu podrške stabilnosti”.

4. decembar kao orijentir

Institucije podsećaju da će četvrti izveštaj supevizije biti objavljen u jesen i da će “na bazi stepena završetka preuzetih obaveza Evrogrupa moći da se odredi prema ovom izveštaju i odluči o ekvivalentnom transferu SMP’s-ANFA prihoda i ukidanju kamate na kredite Evropskog fonda za finansijsku stabilnost”.

Zbog toga, grčka vlada treba da zaključi sva otvorena pitanja sa institucijama do 4. decembra, kada će biti održan sastanak Evrogrupe, da bi se olakšala odluka o isplati dobiti od grčkih obveznica (ANFA, SMP) ./ ibna