Grčka i Albanija potpisale ugovor o Kontakt centru za policijsku i carinsku saradnju

Grčka i Albanija potpisale ugovor o Kontakt centru za policijsku i carinsku saradnju

Zamenik ministra civilne zaštite Grčke Eleftherios Oikonomou i zamenik ministra unutrašnjih poslova Albanije zadužen za upravljanje granicama Julian Hodaj potpisali su u ponedeljak sporazum o formiranju Kontakt centra za policijsku i carinsku saradnju sa sedištem u Kakaviji između Grčke i Albanije.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovala je i Romina Kuko, zamenica ministra unutrašnjih poslova Albanije odgovorna za borbu protiv trgovine ljudima.

Eleftherios Oikonomou je sastanak ocenio kao poseban značaj, navodeći da on doprinosi potvrđivanju dobrih odnosa dve zemlje i jačanju već postojeće saradnje.

Ovo predstavlja treći Kontakt centar nakon bilateralnog sporazuma sa Bugarskom na Serres Bastion-u i tripartitnog sporazuma sa Bugarskom i Turskom na graničnom prelazu Kapitan Andreevo.

Zamenik grčkog ministra civilne zaštite Eleftherios Oikonomou naglasio je, između ostalog, da ovo predstavlja važan razvoj događaja, jer se tiče stalne strukture koja deluje na granici i značajno doprinosi saradnji između dve zemlje, kao i razmeni informacija i na operativni nivo.

Grčki zvaničnik je naglasio da Sporazum „s jedne strane doprinosi potvrđivanju dobrih odnosa između dve zemlje, a sa druge strane jačanju naše već postojeće saradnje, s ciljem zajedničkog pronalaženja načina za rešavanje i borbu savremeni izazovi i bezbednosne pretnje našim zemljama“.

Hodaj je rekao da će ovaj centar stvoriti uslove da pažljivo nadgledaju situaciju na grčko-albanskoj granici i da budu obavešteni o problemima u vezi sa pandemijom u trenutnoj situaciji.

Napominje se da je Kontakt centar smešten u zgradi na grčkoj teritoriji, na području graničnog prelaza u Kakaviji, a u njemu će raditi policijsko i carinsko osoblje dve države koje će raditi u jedinstvenom prostoru.

Glavna svrha Centra je razmena informacija između nadležnih organa za sprovođenje zakona na regionalnom nivou i praktična nadogradnja granične saradnje u kontroli prekograničnog organizovanog kriminala i ilegalne imigracije.

Razmena informacija putem Centra uglavnom se odnosi na ilegalnu imigraciju, trgovinu ljudima, nasilni ekstremizam, falsifikovanje putnih dokumenata, ilegalnih droga, trgovine oružjem i municijom, kao i kršenja u vezi sa Carinskim zakonikom.

Tokom potpisivanja Sporazuma, zamenik grčkog ministra imao je priliku da razgovara sa dvojicom kolega iz Albanije o pitanjima vezanim za jačanje saradnje u oblasti rešavanja prekograničnog organizovanog kriminala i borbe protiv trgovine ljudima.

Pored toga, razgovarali su i razmenili mišljenja o pitanjima obrazovne prirode, posebno u vezi sa jačanjem saradnje u oblasti obrazovanja, prenošenja znanja i mogućnosti razmene učenika u kontekstu obrazovnih programa na policijskim akademijama dve zemlje.

Bilateralna saradnja putem Centra biće usklađena sa nacionalnim zakonodavstvom obe države i biće uglavnom fokusirana na zajedničku procenu i analizu, u cilju sprovođenja analize rizika, kao i pomoći i koordinacije aktivnosti.

Osnivanje ovog centra nudi kvalitativni skok u policijskoj i graničnoj saradnji dveju zemalja, stvarajući tako izuzetan objekat u komunikacionim kanalima tog područja. / ibna