Grčka: Izgledi za zapošljavanje nisu optimistični

Grčka: Izgledi za zapošljavanje nisu optimistični

Prema prolećnim evropskim ekonomskim prognozama za 2020. godinu, stopa nezaposlenosti u Grčkoj povećaće se na 19.6% u 2020. godini, a oporaviće se na 16.8% 2021. godine.

Prognoze su uzele u obzir postojeće strukturne izazove i sektorske specifičnosti. Očekuje se da će uticaj krize biti značajan u sektoru smeštajnih kapaciteta u Grčkoj i visokom procentu malih preduzeća, koja su posebno ranjiva.

U tom kontekstu, Komisija je pozdravila činjenicu da je Grčka preduzela niz mera za zaštitu ugovora o radu i pružanje podrške radnicima koji su pogođeni krizom.

Pored toga, prema evropskoj letnjoj ekonomskoj prognozi za 2020. godinu, od uvođenja restriktivnih mera, prelazak na tržište rada i sa njega praktično su zaustavljena u martu i aprilu zbog mera za zaštitu zaposlenosti i raspoloživog dohotka. Očekuje se da će ekonomski pad dovesti do relativno kratkoročnog rasta nezaposlenosti.

Nezaposlenost u Grčkoj neprestano opada od 2013. godine, a pad se ubrzao u poslednje tri godine, odražavajući pozitivna ekonomska kretanja i reforme tržišta rada.

Prema podacima Helenskog zavoda za statistiku (ELSTAT) koje je objavio Eurostat, ukupna stopa nezaposlenosti pala je sa gotovo 28% na vrhuncu krize krajem 2013. na 14,5% u martu 2020. godine. Povećala se na 15,5% u aprilu, ali podaci nakon tog meseca još uvek nisu dostupni, što ograničava procenu kretanja na tržištu rada posle krize COVID-19. / ibna