Grčka: Izjava Evrogrupe o Grčkoj

Grčka: Izjava Evrogrupe o Grčkoj

Evrogrupa je danas vodila raspravu o napretku Grčke u sprovođenju reformi i njenim makroekonomskim izgledima, na osnovu šestog izveštaja o pojačanom nadzoru objavljenog 20. maja.

Kao i u većini zemalja članica, epidemija COVID-19 negativno je uticala na ekonomsku i socijalnu situaciju u Grčkoj, a ekonomski izgledi su podložni velikoj neizvesnosti. Na osnovu prolećne prognoze Komisije za 2020. godinu, očekuje se da će grčka ekonomija biti među najteže pogođenim u EU , iako se predviđa prilično jak oporavak za 2021. godinu. Podsećamo da je Grčka zadržala snažne fiskalne performanse, dostigavši primarne ciljeve za suficit u u poslednjih pet godina i glavni suficit od 1,5% BDP-a u 2019. Ažurirana prognoza evropskih institucija očekuje da će se primarni bilans pretvoriti u deficit u 2020. godini, pre nego što se vrati u suficit 2021. Podsećamo u tom kontekstu na izjavu Evrogrupe od 16. marta 2020. u kojoj smo se složili da „… automatski manjak prihoda i povećanje naknada za nezaposlene usled pada ekonomske aktivnosti neće uticati na poštovanje važećih fiskalnih pravila, ciljeva i zahteva. Pored toga, složili smo se da će budžetski efekti privremenih fiskalnih mera preduzetih kao odgovor na COVID-19 biti isključeni prilikom procene usklađenosti sa fiskalnim pravilima, ciljevima i zahtevima EU“.

Pozdravljamo brzi i odlučni politički odgovor grčkih vlasti, kako u sprečavanju izbijanja virusa, tako i u preduzimanju neophodnih mera ekonomske i fiskalne podrške. Takođe pozdravljamo posvećenost Grčke da preduzme niz dodatnih reformi, s ciljem da podrži oporavak. Nadalje, pozdravljamo napredak ostvaren u velikom broju reformskih oblasti, uključujući privatizacioni plan, socijalnu zaštitu, tržište rada i funkcionisanje javne uprave. Bilo je nekih odlaganja u procesu reformi, na primjer, u vezi sa finansijskim sektorom. Priznajemo da su ta odlaganja uglavnom bila posledica operativnih ograničenja koja su vezana za epidemiju koronavirusa.

Povećana nesigurnost koju je izazvala epidemija COVID-19 podvlači potrebu za odlučnim suočavanjem sa postojećim srednjeročnim rizicima i izazovima koji su identifikovani u izveštaju o pojačanom nadzoru. Stoga će za Grčku biti od presudnog značaja da održi i, ako je potrebno, ojača reformske napore za dalju podršku ekonomskom oporavku, poboljšanju otpornosti ekonomije i podržanju opredelenja za poboljšanje dugoročnog ekonomskog potencijala. Pozivamo grčke vlasti da odlučno nastave sa sprovođenjem svog plana za otplatu zaostalih potraživanja, sa zakonskim rešenjima efektivnog novog zakona o nesolventnosti, obezbeđivanjem odgovarajuće primene svih osiguranja i ukidanjem trenutne šeme zaštite primarnih prebivališta do kraja jula 2020. Nadalje, naglašavamo potrebu za jačanjem provedbe drugih ključnih reformi, uključujući daljnje jačanje poreske uprave, javnih investicija, poslovnog okruženja i provođenje ključnih reformi finansijskog sektora. To će se i dalje pratiti u kontekstu pojačanog nadzora.

S tim u vezi, Eurogrupa pozdravlja ocenu evropskih institucija da je Grčka, takođe s obzirom na vanredne okolnosti nastale izbijanjem koronavirusa, preduzela potrebne radnje kako bi postigla svoje specifične reformske obaveze i da su stvoreni potrebni uslovi za potvrđivanje oslobađanje treće tranše mera duga uslovljenih politikom. Očekuje se da će, pod dovršenjem nacionalnih postupaka, EVG i Odbor direktora EFSF-a odobriti transfer ekvivalentnih iznosa prihoda SMP-ANFA i smanjenje nule povećane kamate na određene zajmove EFSF-a u vrednosti od ukupno 748 miliona EUR. Naša sledeća rasprava o Grčkoj zasnivaće se na sedmom izveštaju o poboljšanom nadzoru koji bi trebalo da bude objavljen u septembru 2020./ibna