Grčka: Ljudska prava u vreme pandemije će biti u fokusu grčkog predsedavanja Komitetom ministara Saveta Evrope

Grčka: Ljudska prava u vreme pandemije će biti u fokusu grčkog predsedavanja Komitetom ministara Saveta Evrope

Zamenik ministra spoljih poslova Grčke Miltiadis Varvitsiotis predstavio je u utorak na internet konferenciji za štampu agendu i prioritete grčkog predsedništva Komitetom ministara Saveta Evrope, koje će se fokusirati na ljudska prava tokom pandemije.

Grčka će preuzeti predsedavanje Komitetom ministara Saveta Evrope sledećeg petka, 15. maja 2020. Njegov mandat završava se 18. novembra 2020. godine.

Kao što je Miltiadis Varvitsiotis istakao, „s obzirom da je predsedavanje dinamično i da je Savet Evrope živ organizam i ispituje dramatične promene koje je pandemija COVID-19 donela u naš svakodnevni život, shvatili smo da su po prvi put ograničenja takvih razmera u mirnodopsko vreme stavljena pred na ljudska prava i temeljne slobode, što nas je dovelo do revizije strategije i prioriteta grčkog predsedavanja“. Zbog toga smo, kako je rekao, za svoju centralnu temu izabrali „zaštitu ljudskog života i javnog zdravlja u kontekstu pandemije COVID-19 – Efikasno upravljanje zdravstvenom krizom uz potpuno poštovanje ljudskih prava i principa demokratije i vladavine zakona“.

Zamenik ministra spoljnih poslova istakao je da će tokom prvog perioda, kako to okolnosti zahtevaju, Predsedništvo karakterisati njegov digitalni karakter (E-predsedavanje), iskorištavajući mogućnosti koje pruža današnji tehnološki napredak, kako bi se omogućile sve akcije i događaji za promociju interaktivnosti i živih razgovora sa predstavnicima civilnog društva putem društvenih medija.

Na dnevnom redu grčkog predsedništva biće uključene i druge tematske sekcije, poput: Obrazovanje i demokratska kultura u digitalnom dobu, deca kao ranjiva populacija (deca u riziku od siromaštva, žrtve nasilja, trgovine ljudima, prinudni rad, maloletnici izbeglice bez pratnje ) i pravo mlađih generacija na uživanje u kulturnom nasleđu netaknutog uticajem klimatskih promena.

„Ovde smo da vodimo sjajan, slobodan, otvoren, demokratski dijalog; mi smo tu da postavimo važna pitanja o demokratskim institucijama, vladavini zakona, ljudskim pravima u vreme krize i u trenutku kada Evropu muče ta pitanja, ne samo na nivou Saveta Evrope, već i same Evropske unije“, naglasio je Barvitsiotis.

Glavni događaj Predsedništva biće 70. godišnjica potpisivanja Evropske konvencije o ljudskim pravima 4. novembra. / ibna