Grčka među zemljama u kojima zaposleni ne mogu otići na odmor

Grčka među zemljama u kojima zaposleni ne mogu otići na odmor

Grčka, Rumunija, Hrvatska i Kipar su među prvih pet zemalja sa najvećim procentom porodica sa niskim primanjima koje ne mogu priuštiti ni nedelju dana godišnjeg odmora, utvrdila je studija Evropske konfederacije sindikata (ETUC) pod naslovom „Odlasci sa niskim primanjima 35 miliona bez odmora».

Studija je objavljena juče u okviru kampanje za poboljšanje prihoda radnika u EU.summer”.

Konkretno, prema studiji ETUC -a, koja je zasnovana na podacima Eurostata, 28% građana EU ne može sebi priuštiti nedelju dana van kuće. Ovaj procenat se u proseku povećava na 59,5% među onima sa prihodima ispod granice siromaštva (60% proseka).

Najgore stanje zabilježeno je u Grčkoj, gdje 88,9% ljudi sa prihodima ispod granice siromaštva (ili 1,38 miliona) ne može priuštiti godišnji odmor. Sledi Rumunija sa 86,8% radnika koji žive u riziku od siromaštva (3,07 miliona) koji nisu u mogućnosti da idu na godišnji odmor. Na trećem mestu je Hrvatska sa 84,7% ljudi sa prihodima na rubu siromaštva (524,29 hiljada) koji si ne mogu priuštiti godišnji odmor. Na četvrtom mestu, prema ETUC -u, nalazi se Kipar, sa 79,2% ljudi koji žive na granici siromaštva (81,57 hiljada) koji ne mogu da uzmu godišnji odmor. Slovačka zatvara prvih pet sa 76,1% i 360,71 hiljada građana.

Italija ima najveći broj ljudi u ovoj kategoriji, sa 7 miliona (71,2%), sledi Španija sa 4,7 miliona (62,8%), Nemačka 4,37 miliona (31,7%). %), Francuska 3,6 miliona (57,2%) i Poljska 3,1 milion (63,4%).

Analiza podataka Eurostata od strane ETUC -a i ETUI -a otkrila je da se nejednakost praznika povećala u 16 ​​država članica u poslednjoj deceniji, između onih sa prihodima ispod 60% proseka i onima sa prihodima iznad ovog praga. Najveći porast nejednakosti zabeležen je i u Francuskoj (+ 16%), Slovačkoj (+ 14%), Hrvatskoj (13,8%), Litvaniji (+ 8,3%), Mađarskoj (+ 7,9%), Kipru (+ 7,5%) ). Međutim, postoje zemlje koje su smanjile jaz, poput Nemačke (-12,6%), Estonije (-11,1%), Luksemburga (-9,3%), Austrije (-3,7%).

ETUC ističe nejednakost praznika kao deo svojih napora da ojača nacrt direktive EU o odgovarajućim minimalnim zaradama i produži kolektivno pregovaranje, koji će Evropski parlament razmotriti nakon letnje pauze. Napominje se da ETUC radi sa evropskim poslanicima na uvođenju „praga pristojnosti“ u zakonodavstvo kako bi se osiguralo da zakonske minimalne plate nikada ne bi mogle pasti ispod 60% prosečne plate i 50% prosečne plate bilo koje države članice, obezbeđujući povećanje plata za preko 24 miliona ljudi. /ibna