Grčka: Micotakis se merama smanjenja poreza je pranje pred grčkim društvom

Grčka: Micotakis se merama smanjenja poreza je pranje pred grčkim društvom

Izgleda da su poreske promene za javne dužnike, ali i za poreske obveznike uopšte koje je ranije u parlamentu najavljivao grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, jednostavno nestale. U stvari, ove najave su objavljene nekoliko dana pre isteka roka za plaćanje poreza na dohodak od strane pojedinaca. Što se tiče popusta za jednokratnu otplatu poreza, on se može smatrati samo „simboličnim“, a uopšte ne i bitnim, jer je ograničen na samo 2%.

Broj mesečnih rata u kojima će se dugovi plaćati ostaje u roku otplate od 12 do 24 meseca, pri čemu je drugi plan rata ostao kamatiran. Što se tiče poreza na dohodak koji će pojedinci morati da plate, mada se njegovo plaćanje produžava za dva meseca (u osam mesečnih rata umesto tri dvomjesečne one koje se obično primjenjuju), ipak nije odobreno produženje za krajnji datum isplate prve rate, iako je ekonomska kriza, koja je nastala iz krize javnog zdravlja, uzrokovala gušenje likvidnosti u domaćinstvima i preduzećima.

Ove olakšice ne donose ništa drugo osim racionalizacije nepravde i rada po prethodnoj uredbi. Na primer, obezbeđena je snižena kamatna stopa u 24 rate, ili alternativno ne nametanje kamatne stope u 12 rata. Drugi bi trebalo da bude očigledan, jer su trenutnu uredbu, koja se odnosi na dugove koji su ostali neregulisani 1. novembra 2019., poreski obveznici smatrali nečim privlačnim, zbog toga što je uvela veliku kamatnu stopu jednaku 4,5% kako bi se otplatila do 12 mesečnih rata ali i još višu – od jedne trećine- kamatne stope, tj. po posebno opterećavajućih 6%, ako bi se dugovi otplatili u više od 12 rata. To je bio jedan od razloga zašto su u Ministarstvu finansija razmotreni različiti planovi prilagođavanja.

Mere

Mere pomoći koje je najavio Kiriakos Mitsotakis uključuju sledeće:

  • Obustavljeni dugovi za porez i osiguranje od marta do septembra koji će biti obustavljeni smatrat će se zasebnim agregatom koji će se plaćati u 12 rata bez kamate, ili 24 sa sniženom kamatnom stopom, a plaćanja počinju od 2021. godine.
  • Uvodi se više rata za plaćanje poreza na dohodak. Porez na dohodak plaćaće se od fizičkih lica u osam mesečnih rata umesto tri dvomesečne, što znači da će se plaćati od jula ove godine do februara 2021. godine.
  • Porez na ENFIA plaćaće vlasnici imovine u šest mesečnih rata umesto u pet, što znači od septembra ove do februara 2021. godine.
  • Porez na dohodak pravnih lica plaćaće se u osam rata, od jula ove do februara 2021. godine.
  • Poreski odbitak od 2% biće obezbeđen u slučaju paušalnog plaćanja. / ibna