Grčka: MMF predviđa recesiju od 9,5% za 2020. godinu

Grčka: MMF predviđa recesiju od 9,5% za 2020. godinu

Međunarodni monetarni fond (MMF) predviđa značajnu recesiju za Grčku za 2020. godinu, s perspektivom povratka na pozitivne stope rasta 2021. godine.

Prema izveštaju MMF-a o globalnim ekonomskim izgledima, grčka ekonomija će 2020. zabeležiti recesiju od 9,5%, dok će 2021. rast dostići 4,1%.

U izveštaju MMF-a o Grčkoj objavljenom početkom oktobra se navodi da će se rast za 2021. i 2022. zasnivati uglavnom na prilivu sredstava iz Fonda za oporavak. U stvari, izveštaj MMF-a o globalnim ekonomskim izgledima ističe da će se recesija globalno nastaviti i u drugom kvartalu 2021. godine, negativno utičući na turizam, dok ne krije zabrinutost kada će početi priliv sredstava kroz Fond za oporavak.

Međutim, kao u izveštaju o Grčkoj, tako i u ovom, Fond procenjuje da će dugoročno, kada sredstva iz “EU sledeće generacije” počnu da se smanjuju, rast grčke ekonomije biti ograničen na 1% 2025. godine .

Što se tiče duga, Grčka se svrstava među zemlje u kojima će se javni dug smanjiti kao procenat BDP-a od 2021. godine. Prema predviđanjima Fonda, javni dug će se od povećanja na 205,2% BDP-a ove godine smanjiti na 200,5% BDP-a 2021. godine. , na 187,3% BDP-a 2022. i 177% BDP-a 2023. godine.

Kao što je MMF početkom oktobra istakao za Grčku, srednjoročna otplata javnog duga i dalje je dovoljna, ali bi bila podrivana u slučaju značajnih rizika, što bi zahtevalo snažno prociklično fiskalno prilagođavanje i / ili dalju podršku evropskih partnera.

U narednim godinama dolazi postepeno umanjenje državne potrošnje. Prema MMF-u, sa povećanja na 57,3% BDP-a u 2020. godini, potrošnja će se smanjiti na 51,3% BDP-a 2021. godine, na 50,1% BDP-a 2022. godine, na 49,5% BDP-a 2023. godine i ostati ispod 50% BDP-a do 2025./ ibna