Grčka na tržište izlazi sa petnaestogodišnjim obveznicama

Grčka na tržište izlazi sa petnaestogodišnjim obveznicama

Grčka Agencija za upravljanje javnim dugom odlučila je da izda petnaestogodišnje obveznice. Prema najavi grčke Vlade, BNP Paribas, Barclais, BofA, Goldman Sachs, HSBC i JP Morgan dobili su zadatak da preuzmu verziju sa rokom dospeća 2035. godine.

Zajedničko ulaganje nastaviće u bliskoj budućnosti, u zavisnosti od uslova na međunarodnim tržištima, kako navode izvori.

Značajno je da je ministar finansija Christos Staikouras, govoreći danas za SKAI TV, to potvrdio rekavši da su „procedure bile u toku“.

Pitanje koje mu je postavljeno bilo je da li će grčka Vlada danas izdati petnaestogodišnju obveznicu.

Na tržištu se očekivalo da će, u slučaju da Fitch povisi grčki kreditni rejting, kao što je to i učinio u petak u ponoć, sledeći neposredni potez biti izdavanje 15-godišnje obveznice.

Prema tržišnim igračima, kamata 15-godišnje obveznice u današnjim okolnostima mogla bi biti oko ili čak ispod 2%.

Prema planovima PDMA-a, očekuje da će se trezorski zapisi smanjiti na 8,2 milijarde evra sa 12,6 milijardi evra koliko su iznosili krajem 2019. Strategija finansiranja PDMA 2020 fokusiraće se na stalno prisustvo na međunarodnim tržištima hartija od vrednosti zajedno sa smanjenjem duga uz održavanje trenutnog nivoa gotovinskog kapitala.

PDMA razrađuje dva ključna scenarija finansiranja za 2020. godinu, zavisno od iznosa rane otplate. Prvi scenario se fokusira na smanjenje kamatnih stopa izdavanjem dodatnih obveznica. U drugoj se razmatra mogućnost dodatnih mogućih otplate duga organizacijama javnog sektora i privatnom sektoru. U oba scenarija, međutim, očekuje se da će državni dug pasti; za tri milijarde evra u prvom scenariju, ili za dve milijarde evra u drugom.

U zavisnosti od toga koji se od dva scenarija na kraju realizuje, emisija obveznica kreće se između 4-8 milijardi eura. Vredno je napomenuti da su potrebe zemlje ionako pokrivene za ovu godinu. / ibna