Grčka: Naučni radovi članova Univerziteta Panteion nalaze se u nekim od najvećih biblioteka svetskih institucija

Grčka: Naučni radovi članova Univerziteta Panteion nalaze se u nekim od najvećih biblioteka svetskih institucija

Naučni radovi članova Univerziteta Panteion, Odeljenja za sociologiju, nalaze se na istaknutom mestu u bibliotekama glavnih univerziteta u svetu, pokazuju nalazi studije grčkog profesora Andreasa Litrasa.

Prema studiji profesora Litrasa, objavljenoj u klasi Univerziteta Panteion, 147 knjiga koje su napisali članovi Odeljenja za sociologiju nalazi se u biblioteci Univerziteta Harvard, dok slede odgovarajuća odeljenja istorijskih univerziteta, Univerzitet u Beču ima 139 registracija, a Nantera u Parizu 135 registracija.

Harvardska biblioteka, koja kupuje knjige koje je odlučila da stavi na svoje police, ozbiljan je pokazatelj pozitivnog načina na koji rad grčkih naučnika ocenjuju strane institucije koje zauzimaju istaknute pozicije na svetskim rang listama.

U poređenju sa ostalim srodnim odeljenjima sa Odeljenjem za sociologiju Panteiona u širem području, izabrano je 86 knjiga Univerziteta u Beogradu, 84 iz Tel Aviva, 75 Univerziteta Kipar, Sofije 29 i 25 Univerziteta Bilgi u Istanbulu.

Značajan broj naučnih studija Odeljenja za sociologiju Univerziteta Panteion, osim Harvarda, prema studiji, nalazi se u biblioteci Kolumbija, kao i u biblioteci Kongresa SAD. / Ibna