Grčka: Nema dogovora između Vlade i institucija o pitanju primarnog boravišta

Grčka: Nema dogovora između Vlade i institucija o pitanju primarnog boravišta

Današnja telekonferencija između grčkog ministra finansija Christosa Staikourasa i predstavnika institucija o stambenom i stečajnom zakonu završena je bez rezultata. Neki izvori kažu da će kompromis možda biti postignut u narednom kvartalu. Tako će Vlada imati vremena da zaključi konačni plan novog Zakona o stečaju i u julu ga podnese Parlamentu na glasanje. Na kraju krajeva, nikakve aukcije neće biti održane do avgusta, jer su sudovi i dalje zatvoreni. Međutim, čini se da institucije ne razmatraju mogućnost produženja više od 1-2 meseca, a zapravo samo za one koji mogu pružiti dokaze da je na njih uticala pandemija koronavirusa. Zbog toga traže određene kriterijume, koji su u ovom trenutku mogući.

Izgleda da predstavnici institucija veruju da Grčka više nije u agendi i može raditi sve što hoće, ali izgleda da grčka strana ne želi jednostrane akcije. Podseća se da je trenutna procena, čiji je deo Zakon o stečaju, povezana sa isplatom 640 miliona evra putem ANFA-e-SMP-a; međutim, to ne znači da će ta sredstva biti blokirana.

Pored toga, prema zakonima na kojima rade ministarstva finansija i razvoja, javno telo će oduzimati primarna prebivališta građana u slučaju da sami ne budu u mogućnosti da otplate svoje obaveze. Stoga, građanima će možda biti potrebno da prodaju svoje kućegore ovom organu, a zatim nastavi da živi u domu čiji su vlasnici bili, ali sada plaćajući najam državi.

Prema nekim informacijama, radi se o tome da, ako dužnik koji poseduje primarno prebivalište objektivne vrednosti do 200.000 evra (do 300.000 sa supružnikom i dvoje dece) bude proglasio bankrot, oni će imati pravo da prenesu svoje primarno prebivalište  Agenciji i plaćati joj najam.

Zakup će biti potpisan na 12 godina. U roku od tri godine može se tražiti produženje zakupa na 20 godina. Po završetku dvadesete godine, zakupac stiče pravo vlasništva. / ibna