Grčka: Novi paket mera grčke Vlade za hitno saniranje štete nije adekvatan da preokrene tokove ekonomije

Grčka: Novi paket mera grčke Vlade za hitno saniranje štete nije adekvatan da preokrene tokove ekonomije

Grčka Vlada najavila je hitnu ekonomsku pomoć u vrednosti od 6,8 milijardi eura ili 3,5% BDP-a za podršku preduzećima i zaposlenima. Međutim, ona ostaje neadekvatna za ispunjavanje potreba grčke ekonomije, koja je u recesiji. Vladin vinansijski tim saopštio je danas nove mere i pojasnio postojeće, na osnovu kojih je pomoć od 800 evra sada proširena na 1,7 miliona zaposlenih ili 81% svih zaposlenih u privatnom sektoru počev od aprila. Pored toga, mere podrške poslovanju su proširene, i sada pokrivaju 800.000 ili 76% svih pravnih lica, kao i 700.000 freelancera i samozaposlenih, bez obzira na pravni status, ili 75% od ukupnog broja.

Od 2. do 10. aprila, sve kompanije mogu konkurisati za povrat depozita. Raspoloživi iznos je milijarda evra, a biće uplaćen u aprilu i odnosi se na mala i srednja preduzeća sa do 500 zaposlenih. Ova sredstva se kvalifikuje kao „povratna“ jer će se u potpunosti ili delimično vratiti državi. Imaće nisku kamatnu stopu, petogodišnji rok otplate i grejs period od godinu dana.

Istovremeno, ministar rada Yiannis Vroutsis salpštio je da će šest stručnih sektora (pravnici, lekari, inženjeri, arhitekte, računovođe, nastavnici) biti podržani vaučerom od 600 evra za april i neće biti uključeni u finansijsku pomoć od 800 evra za taj mesec. Međutim, u maju, dok traje kriza, oni će moći dobiti pomoć od 800 eura.

U međuvremenu, za period april – jun, država preuzima kamatnu stopu svih zdravih poslovnih zajmova, a ta mera se može produžiti za dva meseca./ibna